Nieuws & Kennisupdates

• 30/12 - Blog: Goede voornemens voor 20…
• 11/11 - Resultaten GROZUtrecht
• 10/08 - Summerschool GezondNL: Overtui…
• 05/08 - Summerschool GezondNL: Onderne…
• 04/08 - Summerschool GezondNL: Werkvor…
• 01/08 - Summerschool GezondNL: Leiders…
• 05/01 - Gids over gemeenschapskracht


AgendaKennisnetwerk

Werkmodellen
Draaiboeken
Zelfevaluatie
Publicaties


Serviceorganisatie

Projectenbank
Opleidingen
Implementatie
Smart Services


Deel deze pagina via:

Blog: Breng cliëntondersteuner onder bij bewonersorganisaties

02/01/2019 - Het Sociaal Cultureel Planbureau constateert ten opzichte van 2015 dat minder mensen denken voor alle problemen nu en straks hulp te kunnen inschakelen. De cijfers vragen om een herbezinning op de vele coördinerende rollen in de zorg in relatie tot een herpositionering van de onafhankelijke cliëntondersteuner. Bewonersorganisaties laten daarbij zien wat werkt.

We zijn ze de afgelopen jaren in de zorg allemaal tegengekomen: casemanager, centrale zorgverlener, regievoerder, casusregisseur, zorgcoördinator, trajectregisseur en procesregisseur. Allemaal coördinerende rollen van (zorg)professionals. Er zijn accentverschillen, maar allen hebben informatie, advies, consultatie en afstemming in hun takenpakket. En dan hebben we ook nog de onafhankelijke cliëntondersteuner. Onafhankelijke cliëntondersteuning is mogelijk in het kader van de wet maatschappelijke ondersteuning, jeugdhulp, wet langdurige zorg en GGZ. Het is een persoon op wie een beroep kan worden gedaan voor informatie, advies en begeleiding los van een zorgaanbieder. Hij of zij helpt bij het maken van keuzes en een persoonlijk plan.

Breng cliëntondersteuner onder bij bewonersorganisaties