Utrechtse bewonersdelegatie naar Taiwan

08/11/2018 - Zaterdag aanstaande (10 november 2018) vertrekt een delegatie van actieve bewoners en sociaal ondernemers uit Utrecht naar Taiwan. Dit in het kader van de relaties die Utrecht de afgelopen jaren heeft opgebouwd met Taiwan. Vorig jaar bezocht burgemeester Jan Van Zanen nog het land. Dit keer gaan actieve bewoners en sociaal ondernemers vanuit de stadscoöperatie SAMEN030 mee en staat het bezoek in het teken van ‘Gemeenschapskracht & eHealth’.

In Utrecht zijn tientallen bewonersorganisatie en sociaal ondernemers actief met het organiseren van welzijn, gezondheid en zorg in hun eigen buurt en wijk. Daarbij wordt ook geëxperimenteerd met de inzet van eHealth, digitale toepassingen die het dagelijkse functioneren van mensen ondersteunen en kunnen bijdragen aan meer gezondheid en betere zorg.

Via het Wijkinformatiepunt Utrecht Oost konden eind vorig jaar 25 oudere bewoners in de wijk Oost deelnemen aan de ‘QOCA-wijkpilot’. Bij geïnteresseerde bewoners werd een tablet geplaatst waarmee zij op zeer eenvoudige wijze online informatie konden opzoeken over de wijk. Ook konden zij contact maken met andere deelnemers en hun mantelzorgers. Alle deelnemers werden persoonlijk begeleid door een onafhankelijke ouderenadviseur uit de wijk.

De tablet was beschikbaar gesteld door Quanta Computers uit Taiwan. Quanta Computers is een van de grootste producenten van computers in de wereld. De delegatie zal een bezoek brengen aan dit bedrijf. Daarnaast staan gesprekken gepland met vertegenwoordigers van de gemeente Tapei, kennis- en onderzoeksinstellingen en community centers.

Ook het Krachtstation Kanaleneiland zit in de delegatie naar Taiwan. Het Krachtstation Kanaleneiland is een multifunctioneel gebouw in de wijk Kanaleneiland met 216 studentenkamers, een sportschool, een coffee- en lunchroom, een pop-up bioscoop, ateliers, studio’s, dagopvang etc. Het Krachtstation is sinds eind 2016 in eigendom en in beheer van bewoners uit de wijk. Dit eigenaarschap bij bewoners (wijkcoöperatie) heeft raakvlakken met de wijze waarop lokale gemeenschappen in Taiwan via ‘community leadership’ worden georganiseerd.

Verder gaan Utrechtse ontwikkelaars van serious gaming en apps mee die zich specifiek richten op mantelzorgers. Kinderen zijn in Taiwan wettelijk verplicht om voor hun ouders of grootouders te zorgen. Dit kan een enorme druk op hen leggen. De toepassingen voor mantelzorgers lijken daarom ook voor Taiwan interessant.

Het bezoek aan Taiwan wordt mogelijk gemaakt door de Economic Board Utrecht en the Taiwan Globalization Network.

Klik hier voor meer informatie over de pilot in Utrecht Oost