WHO CARES briefadvies verschenen

12/03/2018 - Op donderdag 8 maart is in het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK) de reizende tentoonstelling WHO CARES officieel geopend door Rijksbouwmeester Floris Alkemade, Chris Kuijpers, DG Bestuur, Ruimte en Wonen (BZK) en Kees van der Burg, DG Langdurige Zorg (VWS). De tentoonstelling is een overzicht van de vorig jaar georganiseerde ontwerpprijsvraag WHO CARES, die ging over nieuwe vormen van wonen, zorg en ondersteuning.

De drie initiatiefnemers van WHO CARES, te weten Floris Alkemade (Rijksbouwmeester), Pauline Meurs (voorzitter Raad voor Volksgezondheid en Samenleving) en Gijsbert van Herk (Voorzitter Raad van Bestuur Stichting Humanitas) vragen aandacht voor het WHO CARES briefadvies dat diezelfde dag is verstuurd aan de ministers van BZK en VWS.

In dit briefadvies schetsen de initiatiefnemers ervaringen, observaties en inzichten opgedaan tijdens de prijsvraag. Daarnaast doen zij aanbevelingen voor het vervolg, waaronder de oprichting van een Community of Practice om de opgedane kennis en ervaring uit de praktijk te verbreden en te verdiepen.

Link naar visueel briefadvies WHO CARES