Nieuws & Kennisupdates

• 11/11 - Resultaten GROZUtrecht
• 10/08 - Summerschool GezondNL: Overtui…
• 05/08 - Summerschool GezondNL: Onderne…
• 04/08 - Summerschool GezondNL: Werkvor…
• 01/08 - Summerschool GezondNL: Leiders…
• 05/01 - Gids over gemeenschapskracht
• 30/12 - Blog: Goede voornemens voor 20…


AgendaKennisnetwerk

Werkmodellen
Draaiboeken
Zelfevaluatie
Publicaties


Serviceorganisatie

Projectenbank
Opleidingen
Implementatie
Smart Services


Deel deze pagina via:

Resultaten GROZUtrecht

11/11/2022 - Eind 2021 is GROZUtrecht gestart. En een jaar later zijn de eerste resultaten in kaart gebracht. GROZUtrecht gaat door, want deze alliantie met bewoners een van de koplopers/fieldlabs voor regionalisering van zorg en gezondheid.

Summerschool GezondNL: Overtuigen

10/08/2022 - E-learning heeft de toekomst. Hieronder staan praktische tips over hoe jij nog succesvoller kunt zijn in jouw werk.

Summerschool GezondNL: Ondernemerschap

05/08/2022 - E-learning heeft de toekomst. Hieronder staan praktische tips over hoe jij nog succesvoller kunt zijn in jouw werk. Deze e-learning module gaat over 'Ondernemerschap'.

Summerschool GezondNL: Werkvormen

04/08/2022 - E-learning heeft de toekomst. Hieronder staan praktische tips over hoe jij nog succesvoller kunt zijn in jouw werk. Deze e-learning module gaat over 'Creatieve werkvormen'.

Summerschool GezondNL: Leiderschap

01/08/2022 - E-learning heeft de toekomst. Hieronder staan praktische tips over hoe jij nog succesvoller kunt zijn in jouw werk. Deze e-learning module gaat over 'Leiderschap'.

Gids over gemeenschapskracht

05/01/2022 - Naar aanleiding van de 1e NATIONALE DIALOOG Gemeenschapskracht in Stadion Galgenwaard te Utrecht is de brochure 'Samen recht doen aan gemeenschapskracht' (PDF) verschenen. Een gids over wat gemeenschapskracht is, met praktijkvoorbeelden en handreikingen om aan de slag te gaan: via een coöperatie, wijkdialoog, wijkinfrastructuur en wijkcontract.

Blog: Goede voornemens voor 2022

30/12/2021 - GezondNL heeft weer tien goede voornemens opgesteld om nog gezonder te leven in 2022. Alle voornemens zijn getest door de redactie van GezondNL.

Bewoners en wijkpartners sluiten Wijkpact ‘Samen Oost’

07/11/2021 - Het afgelopen jaar hebben bewoners in Utrecht Oost, gemeente Utrecht en organisaties op het gebied van participatie, welzijn, gezondheid en zorg toegewerkt naar het Wijkpact 'Samen Oost'. De ondertekening hiervan heeft op maandag 25 oktober 2021 in de wijk plaatsgevonden in aanwezigheid van de Utrechtse wethouder Maarten van Ooijen. Hij onderstreepte het belang van samenwerking, omdat ‘iedereen wel een blinde vlek heeft en je samen meer bereikt’.

Boekje Sociale basisinfrastructuur

01/10/2021 - GezondNL heeft meegewerkt aan het boekje Sociale basisinfrastructuur: voor vitale en gezonde gemeenschappen. Onderaan dit bericht vind je meer informatie en kun je exemplaren van het boekje bestellen.

Maak kennis met Buurtclub Leefstijl

03/07/2021 - Buurtclub Leefstijl is samen op een gezellige en laagdrempelige manier stilstaan bij een gezonde leefstijl om samen gezonder oud te worden. Het is bedacht door Jolanda Peper, bewoner van Stadsdorp Elsrijk.

Call Citizen Science

16/04/2021 - Burgers vormen dé coalitiepartner in het huidige innovatietijdperk, ook bij onderzoek en innovatie op het gebied van de eigen gezondheid en zorg. Daarom opent 11 februari 2021 de subsidieoproep 'Citizen Science voor Gezondheid en Zorg' (CS4GZ).

Burgers vormen dé coalitiepartner in het huidige innovatietijdperk, ook bij onderzoek en innovatie op het gebied van de eigen gezondheid en zorg. Daarom opent 11 februari 2021 de subsidieoproep 'Citizen Science voor Gezondheid en Zorg' (CS4GZ).

Wet Gemeenschapskracht

12/03/2021 - Op 17 maart 2021 zijn er Tweede Kamer verkiezingen en op het spel staat het vertrouwen in de overheid. Die is democratisch georganiseerd maar heeft decennialang onvoldoende de gehele samenleving bediend. Tegengeluid bieden, heeft onvoldoende gewerkt. Nodig is een Wet Gemeenschapskracht voor het organiseren van positieve tegenmacht.

Reactie 'Zorg voor de toekomst'

31/12/2020 - Het ministerie van VWS heeft het discussiestuk 'Zorg voor de Toekomst' gepubliceerd en nodigt iedereen uit te reageren. Reacties kunnen geplaatst worden via Internetconsultatie.nl (de link staat onderaan). Hieronder staat de reactie vanuit GezondNL.

Kennisupdate: Kwaliteitskader Wijkinfrastructuur

05/07/2020 - Het Kwaliteitskader Wijkinfrastructuur van GezondNL is aangepast. Het bewonersperspectief is sterker naar voren gebracht, omdat dit de motor blijkt van het kantelen naar actieve en gezonde wijken zonder tweedeling.

Bouwstenen sociale wijkinfrastructuur

02/05/2020 - Op 16 maart zou een strategische werkbijeenkomst plaatsvinden over 'Bouwstenen voor een sociale wijkinfrastructuur'. Deze bijeenkomst ging in verband met de coronacrisis niet door. Tijdens de voorbereidingen zijn de bouwstenen wel in kaart gebracht. Deze kaart is nu te downloaden. Via sociale media worden de komende weken reacties verzameld.

Bewonersinitiatieven verlagen zorgkosten

01/03/2020 - Uit onderzoek van de Aletta Jacobs School of Public Health blijkt dat zorgkosten afnemen als er een dorpsondersteuner actief is in het dorp. Op verschillende plaatsen in Groningen zetten dorpsbewoners zich in om het welzijn en de leefbaarheid in eigen omgeving op peil te houden en te verbeteren. Eén van de initiatieven om krimp en vergrijzing het hoofd te bieden is de introductie van de dorpsondersteuner. Op verzoek van Vereniging Groninger Dorpen en Healthy Ageing Netwerk Noord Nederland (HANNN) is de meerwaarde van dorpsondersteuners in drie Groninger dorpen geëvalueerd.

Blog 5 Positief blijven

08/11/2019 - Tegelijkertijd met de ingang van de decentralisaties werd Anja van der Aa plotsklaps full time mantelzorger voor de periode van een jaar. Over haar full time én jarenlange part time mantelzorgervaringen kan ze een vuistdik zwartboek schrijven. Ze besloot anders en werd een actieve bewoner in haar eigen wijk. Keurig zoals dat tegenwoordig in het kader van goed burgerschap, doe-democratie of participatiesamenleving, de maatschappelijke norm want woorden van onze premier én koning, wordt verwacht.

Blog 4 Tablets uit Taiwan

29/10/2019 - Tegelijkertijd met de ingang van de decentralisaties werd Anja van der Aa plotsklaps full time mantelzorger voor de periode van een jaar. Over haar full time én jarenlange part time mantelzorgervaringen kan ze een vuistdik zwartboek schrijven. Ze besloot anders en werd een actieve bewoner in haar eigen wijk. Keurig zoals dat tegenwoordig in het kader van goed burgerschap, doe-democratie of participatiesamenleving, de maatschappelijke norm want woorden van onze premier én koning, wordt verwacht.

Blog 3 Zwemmen in de TBS-kliniek

15/10/2019 - Tegelijkertijd met de ingang van de decentralisaties werd Anja van der Aa plotsklaps full time mantelzorger voor de periode van een jaar. Over haar full time én jarenlange part time mantelzorgervaringen kan ze een vuistdik zwartboek schrijven. Ze besloot anders en werd een actieve bewoner in haar eigen wijk. Keurig zoals dat tegenwoordig in het kader van goed burgerschap, doe-democratie of participatiesamenleving, de maatschappelijke norm want woorden van onze premier én koning, wordt verwacht.

Blog 2 Meedoen aan een tender van 38,4 miljoen

09/10/2019 - Tegelijkertijd met de ingang van de decentralisaties werd Anja van der Aa plotsklaps full time mantelzorger voor de periode van een jaar. Over haar full time én jarenlange part time mantelzorgervaringen kan ze een vuistdik zwartboek schrijven. Ze besloot anders en werd een actieve bewoner in haar eigen wijk. Keurig zoals dat tegenwoordig in het kader van goed burgerschap, doe-democratie of participatiesamenleving, de maatschappelijke norm want woorden van onze premier én koning, wordt verwacht.

Blog 1 Dat kunnen wij wel!

28/09/2019 - Tegelijkertijd met de ingang van de decentralisaties werd Anja van der Aa plotsklaps full time mantelzorger voor de periode van een jaar. Over haar full time én jarenlange part time mantelzorgervaringen kan ze een vuistdik zwartboek schrijven. Ze besloot anders en werd een actieve bewoner in haar eigen wijk. Keurig zoals dat tegenwoordig in het kader van goed burgerschap, doe-democratie of participatiesamenleving, de maatschappelijke norm want woorden van onze premier én koning, wordt verwacht.

Schaalniveau van 15.000 tot 30.000 inwoners

12/09/2019 - In opdracht van Binnenlands Bestuur heeft Frontin PAUW een peiling verricht naar zowel omvang en aard van de gemeentelijke tekorten in het 'sociaal domein'als ook naar de begrotingsposten waar de noodzakelijke taakstellingen terecht gaan komen. In totaal deed een kwart van alle gemeenten – 86 van de 355 – er aan mee.

Bezwaarschrift Autoriteit Consument & Markt

24/08/2019 - De stadscoöperatie SAMEN030 en Nederland Zorgt Voor Elkaar hebben een bezwaarschrift naar de Autoriteit Consument & Markt gestuurd over het Consultatiedocument over het programma Juiste Zorg Op de Juiste Plek (JZOJP). In het consultatiedocument worden bewonersorganisaties en burgercollectieven niet genoemd, terwijl zij een grote en essentiële bijdrage leveren aan het organiseren van gezondheid en zorg dichtbij.

Filmpje 500WIJKCOÖPERATIES!

26/07/2019 - GezondNL is betrokken bij 500WIJKCOÖPERATIES, een landelijke sociale onderneming in oprichting. 500WIJKCOÖPERATIES wil een doorbraak realiseren in de kanteling van gezondheid en zorg met een actieve en ondernemende rol voor bewoners. Ambitie is de realisatie van 500 volwassen wijkcoöperaties in 2025 en borging van de randvoorwaarden om hun organisatiekracht en impact te vergroten. Dit op basis van Triple Aim en Shared Savings.

GezondNL naar São Paulo

16/05/2019 - Op 22 mei houdt Anja van der Aa van SAMEN030 en GezondNL een presentatie over burgerparticipatie tijdens de Hospitalar in São Paulo. De Hospitaler is de grootste gezondheidsbeurs van Zuid-Amerika.

De Rabo Duurzame Innovatieprijs 2019

29/04/2019 - Met de Rabo Duurzame innovatieprijs stimuleert de Rabobank ondernemers mee te werken aan innovatieve oplossingen die er echt toe doen! Ondernemers die niet alleen willen bijdragen aan de groei van hun bedrijf, maar ook aan een maatschappelijk vraagstuk en een betere wereld.

GezondNL bij Nationale Dialoog

01/03/2019 - Op zaterdag 30 maart 2019 vindt in de Prodentfabriek te Amersfoort de Tweede NATIONALE DIALOOG Gemeenschapskracht plaats. Met gastsprekers als Joan Briels (wethouder gemeente Laarbeek)en Raf Janssen (oud-wethouder gemeente Peel en Maas). Daarnaast uiteraard met vele vertegenwoordigers van bewonersinitiatieven en -collectieven. GezondNL is een van de partners.

Blog: Breng cliëntondersteuner onder bij bewonersorganisaties

02/01/2019 - Het Sociaal Cultureel Planbureau constateert ten opzichte van 2015 dat minder mensen denken voor alle problemen nu en straks hulp te kunnen inschakelen. De cijfers vragen om een herbezinning op de vele coördinerende rollen in de zorg in relatie tot een herpositionering van de onafhankelijke cliëntondersteuner. Bewonersorganisaties laten daarbij zien wat werkt.

GezondNL betrokken bij GROZ

19/11/2018 - GezondNL is betrokken bij GROZ. GROZ staat voor de kanteling van gezondheidszorg en is een nationale samenwerking op het gebied van de Maatschappelijke Uitdaging Gezondheid en Zorg.

Utrechtse bewonersdelegatie naar Taiwan

08/11/2018 - Zaterdag aanstaande (10 november 2018) vertrekt een delegatie van actieve bewoners en sociaal ondernemers uit Utrecht naar Taiwan. Dit in het kader van de relaties die Utrecht de afgelopen jaren heeft opgebouwd met Taiwan. Vorig jaar bezocht burgemeester Jan Van Zanen nog het land. Dit keer gaan actieve bewoners en sociaal ondernemers vanuit de stadscoöperatie SAMEN030 mee en staat het bezoek in het teken van ‘Gemeenschapskracht & eHealth’.

NRClive: Preventie en Gezondheid

01/11/2018 - Op 1 november vindt van 19.00 tot 22.00 uur een NRClive-debat plaats in de Jaarbeurs Utrecht. Anja van der Aa van GezondNL gaat in debat met o.a. André Rouvoet van Zorgverzekeraars Nederland.

Column voor NRCLive

30/10/2018 - De Nationale Ombudsman, de Algemene Rekenkamer en het Sociaal en Cultureel Planbureau (SCP) riepen recent het kabinet op meer oog te hebben voor duizenden Nederlanders die niet de zorg krijgen die zij nodig hebben. Juist voor deze mensen moeten gezondheid en zorg aansluiten bij lokale gemeenschappen en niet andersom. Dit schrijft Anja van der Aa in een column op NRCLive.

Innovatief MKB gezocht voor ontwikkelen serious games

24/09/2018 - Het Ministerie van Economische Zaken en Klimaat (EZK) lanceert op 24 september 2018 in samenwerking met de Topsector Life Sciences & Health (LSH) een call gericht op de ontwikkeling van serious games.

Kennisupdate: dorp-, buurt- en wijkcoöperatie

28/08/2018 - Aan de website van GezondNL is kennis over 'Wijkcoöperaties' toegevoegd. Deze organisatievorm maakt vergaande samenwerking in de wijk (of buurt en dorp) mogelijk waarbij bewoners zelf aan zet zijn.

Burgerinitiatieven voor een vitaal functionerende samenleving

12/07/2018 - Op 4 juli is een vruchtbare bodem gelegd om gezamenlijk in Nederland de gezondheidszorg te kantelen. Door samen kennis en ervaringen te delen van burgerinitiatieven draagt de coalitie GROZ bij aan het aanpakken van de maatschappelijke uitdaging Gezondheid & Zorg. Regionale initiatieven door én voor burgers leiden tot innovatieve, lokaal gedragen oplossingen in de gezondheidszorg.

Utrechtse bewonersorganisaties schrijven open brief aan gemeenteraad

06/07/2018 - De bewonersorganisaties hebben een open brief gestuurd naar de Utrechtse gemeenteraad over de aanvraag voor 'sociaal makelaarschap'. De actieve bewoners hebben meegedaan aan de aanvraag als stadscoöperatie SAMEN030.

Afferden Samen Beter laat dorpsdagboeken rouleren

25/06/2018 - De werkgroep Afferden Samen Beter laat, naar een voorbeeld uit het Limburgse dorp America, 15 blanco dorpsdagboeken rondgaan in het dorp. Doel is het inventariseren van persoonlijke ideeën van bewoners.

Wandelen en gezondheid; de nieuwste trend

19/06/2018 - Lopen! Iets van vroeger? Nee, een kort stukje of een langere trip: lopen is even normaal als eten en drinken. Maar de werkelijkheid is vaak: de wielen vervangen de voeten. We zitten steeds langer aan onze schermen. Er zijn steeds meer initiatieven die wandelen en gezondheid promoten.

Kennisupdate: Model Gemeenschapskracht

02/06/2018 - Gemeenschapskracht is de positieve energie die vrij komt als mensen elkaar helpen om steeds meer doelen beter te bereiken door hun middelen te delen. Bewoners organiseren zich steeds meer in dorps-, wijk-, zorg- of stadscoöperaties voor het verbinden van hulp- en zorgvragen en passend aanbod in hun leefomgeving.

Minister Hugo de Jonge: Bewonersinitiatieven verbeteren de zorg

21/05/2018 - Opsteker voor alle buurtinitiatieven, -collectieven, wijk- of dorpscoöperaties en andere vormen van gemeenschapskracht: de noodzaak is er, dat wordt erkend! Hugo de Jonge, minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, is blij met deze sterke beweging. ‘Hier moet je wel enthousiast van worden’, zei hij afgelopen donderdag tijdens de 1e NATIONALE DIALOOG Gemeenschapskracht in Stadion Galgenwaard te Utrecht.

Bewonersinitiatieven willen Duty to Involve voor gemeenten

18/05/2018 - Bewonersinitiatieven willen een Duty to Involve die gemeenten verplicht bewoners en initiatieven te betrekken bij sociaal beleid. Deze verplichting is één van de concrete actiepunten in het Actieprogramma Zorgzame Gemeenschappen dat op 17 mei is overhandigd aan minister Hugo de Jonge (VWS). Dit gebeurde tijdens de 1e NATIONALE DIALOOG Gemeenschapskracht te Utrecht.

Blog: Zeggenschap en eigenaarschap bij inwoners

30/04/2018 - Steeds meer bewoners nemen initiatief voor het verbinden van informatie-, hulp-, welzijns- en (lichte) zorgvragen en aanbod in hun eigen buurt of wijk. Zorg- en met name welzijnsorganisaties reageren vaak nog wat onwennig. Echter, gemeenten zetten steeds vaker in op meer ruimte voor deze gemeenschapskracht.

Utrechters zelf aan zet in eigen buurt en wijk

24/04/2018 - Deze week heeft een aantal bewonersorganisaties de Utrechtse stadscoöperatie SAMEN030 opgericht. De stadscoöperatie bundelt de kennis en krachten van verschillende bewonersinitiatieven in de stad. Samen willen zij bouwen aan meer sociale samenhang, welzijn, werk- en ondernemerschap én gezondheid in buurten en wijken. Het uitgangspunt is betrokkenheid bij, eigenaarschap van en zeggenschap in de buurt, in het bijzonder bij en met buurtbewoners, -ondernemers en -organisaties.

1e Nationale Dialoog Gemeenschapskracht

03/04/2018 - Minister Hugo de Jonge (VWS), prof. dr. Tine de Moor (UU), VNG-directeur Jantine Kriens en Buurtzorg-ondernemer Jos de Blok zijn 17 mei 2018 aanwezig op de 1e NATIONALE DIALOOG Gemeenschapskracht in Stadion Galgenwaard te Utrecht.

WHO CARES briefadvies verschenen

12/03/2018 - Op donderdag 8 maart is in het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK) de reizende tentoonstelling WHO CARES officieel geopend door Rijksbouwmeester Floris Alkemade, Chris Kuijpers, DG Bestuur, Ruimte en Wonen (BZK) en Kees van der Burg, DG Langdurige Zorg (VWS). De tentoonstelling is een overzicht van de vorig jaar georganiseerde ontwerpprijsvraag WHO CARES, die ging over nieuwe vormen van wonen, zorg en ondersteuning.

Blog: Wijkgericht werken is heel veel entertainment

01/03/2018 - Heel Nederland experimenteert met wijkgericht werken. Omdat kwaliteitskaders, heldere procesverantwoordelijkheden of formele samenwerkingsafspraken met inwoners in de wijk ontbreken, gaat dat gepaard met heel veel entertainment.

Bestel het kennismakingspakket GezondNL!

12/02/2018 - Voor € 15,00 (inclusief de verzendkosten) kunt u bij ons een kennismakingspakket GezondNL bestellen dat bestaat uit twee boeken en twee posters.

Kennisupdate: E-learning Regie en coördinatie

01/02/2018 - Aan de website van GezondNL is een e-learning module toegevoegd over 'Regie, coördinatie en procesverantwoordelijkheid'. Zonder deze rollen en een procesverantwoordelijke blijft veel samenwerking vrijblijvend.

Kennisupdate: Scenario's voor integrale gezondheidscentra

09/01/2018 - GezondNL heeft scenario's beschikbaar voor de ontwikkeling van integrale gezondheidscentra. Centra die zorg en welzijn zoveel mogelijk onder één dak brengen en een duidelijke focus op gezondheid & gemeenschapskracht hebben.

GezondNL introduceert Wijkcontract Gezondheid

14/12/2017 - Hoe krijgen inwoners en (zorg)professionals de zeggenschap over gezondheid in hun eigen leefomgeving (lees: wijk, dorp of buurt) terug? Dat is de les en vervolgopgave voor GezondNL na een pioniersfase van twee jaar. Daarom introduceert GezondNL het Wijkcontract Gezondheid.

Blog: Onafhankelijk wijkinformatiepunt organiseert vraagsturing

21/11/2017 - Ze zijn in opkomst: wijkinformatiepunten. Laagdrempelige plekken in de wijk waar inwoners terecht kunnen met vragen over gezondheid, zorg, welzijn en participatie. Een onafhankelijk wijkinformatiepunt zorgt voor geïnformeerde en betrokken inwoners, inclusief patiënten en professionals, en organiseert vraagsturing in de wijk.

Gezondheidscentrum voor de Toekomst

02/11/2017 - GezondNL en U Vitaal (Harten voor Sport) hebben het initiatief genomen om partijen bij elkaar te brengen die in gezamenlijkheid het best denkbare gezondheidscentrum willen realiseren in het herontwikkelingsgebied Merwedekanaalzone in Utrecht.

Kennisupdate Implementatie: Right to Challenge

23/10/2017 - De pagina 'Implementatie' is uitgebreid met een link naar de tien tips voor the Right to Challenge. Bewoners(-organisaties) kunnen zelf initiatief nemen om een zorg- of welzijnsdienst uit te voeren, als zij vinden dat het beter / anders moet. Dit heet Right to Challenge (het recht om uit te dagen).

Regeerakkoord: 170 miljoen voor preventie en gezondheidsbevordering

10/10/2017 - In het Regeerakkoord 'Vertrouwen in de toekomst' van Rutte III zijn afspraken gemaakt over preventie. Deze kabinetsperiode is er voor preventie en gezondheidsbevordering 170 miljoen euro beschikbaar, daarna 20 miljoen per jaar.

Online wijkpilot voor ouderen in Utrecht van start

15/09/2017 - In de wijk Utrecht Oost gaan vanaf deze week 25 oudere inwoners deelnemen aan de QOCA-wijkpilot. Bij inwoners wordt een tablet geplaatst waarmee zij op zeer eenvoudige wijze online informatie kunnen opzoeken over de wijk. Ook kunnen zij contact maken met andere deelnemers aan de pilot en hun mantelzorgers.

Wijkinformatiepunt Utrecht Oost van start

25/08/2017 - Op 1 september gaat het Wijkinformatiepunt Utrecht Oost van start. Het punt is een laagdrempelige en onafhankelijke informatievoorziening in de wijk. Een soort VVV voor de wijk.

Gemeente Harderwijk experimenteert met geluksgeld

27/07/2017 - De gemeente Harderwijk gaat komend jaar 75.000 euro vrijmaken voor inwoners met een chronische ziekte of beperking. Niet voor medische noodzakelijkheden, maar voor hun welbevinden.

GGD Fryslân presenteert het Friese Preventiemodel

30/06/2017 - Een werkgroep bestaande uit beleidsmedewerkers van enkele Friese gemeenten en de GGD Fryslân hebben het Friese Preventiemodel ontwikkeld. Dit model is gebaseerd op het Prevent-model.

Kennisupdate: Wijkinformatiepunten

15/06/2017 - Aan de website van GezondNL is kennis over 'Wijkinformatiepunten' toegevoegd. Deze laagdrempelige informatiepunten maken onderdeel uit van een wijkgezondheidsinfrastructuur.

Zorgakkoord huisartsen en multidisciplinaire zorg

02/06/2017 - Het budget voor huisartsenzorg mag in 2018 met 2,5% groeien. Patiënten, huisartsen, eerstelijns zorgverleners en zorgverzekeraars hebben hierover een zorgakkoord gesloten met Minister Edith Schippers (Volksgezondheid, Welzijn en Sport).

Gezondheidspunt samen met bibliotheek in Nijkerk

29/05/2017 - De gezondheidscentra in Nijkerk organiseren samen met de lokale bibliotheek op 8 juni 2017 het Gezondheidspunt. Dit is een bijeenkomst die helpt om meer grip te krijgen op de eigen gezondheid.

Machteld Huber: 'Naar een Deltaplan Gezondheid'

25/05/2017 - Er is een Deltaplan Gezondheid nodig. Dat zegt Machteld Huber, directeur van het Institute for Positive Health in een opiniestuk op NRC Live.

GezondNL presenteert Kwaliteitskader Wijkgezondheidsinfrastructuur

22/05/2017 - GezondNL heeft op 30 januari 2017 op het ministerie van VWS het Kwaliteitskader Wijkgezondheidsinfrastructuur gepresenteerd. De bijeenkomst was mede georganiseerd door het project 'Preventie in de buurt'. Onderaan dit bericht kunt u het kwaliteitskader downloaden.

Eerste wijkvisitatie van GezondNL op 19 mei 2017

19/05/2017 - Op 19 mei vindt de eerste wijkvisitatie van GezondNL plaats. Een wijkvisitatie is een bezoek van samenwerkende inwoners en professionals uit een wijk aan een wijkorganisatie (in ontwikkeling) elders.

'Juiste weg, toegang en informatie in zorg moeilijk te vinden'

10/05/2017 - Mensen die langdurige zorg nodig hebben, hebben moeite om de juiste weg en toegang te vinden voor hun zorgvraag. Ze vinden vaak ook niet alle informatie. En sommige mensen hebben behoefte aan een vaste ondersteuner die hen helpt met het in kaart brengen van de verschillende mogelijkheden die mensen hebben. Dat blijkt uit een onderzoek - in opdracht van het ministerie van VWS - door drie koepels van patiëntenorganisaties.

'Woonwijken niet ingericht op gezondheid en zorg dichtbij'

08/05/2017 - De huidige woonwijken zijn niet ingericht op gezondheid en zorg dichtbij. En de vraag naar beschermd wonen, woon/zorgcombinaties en andere tussenvormen neemt toe. Dit zeggen de Rijksbouwmeester, de Raad voor Volksgezondheid en Samenleving en andere initiatiefnemers van de ontwerpprijsvraag WHO CARES.

Online trainingen voor mantelzorgers en vrijwilligers

08/05/2017 - Vereniging Humanitas heeft zes gratis online trainingen gelanceerd. De korte trainingen zijn bedoeld voor vrijwilligers en mantelzorgers, die mensen in een kwetsbare situatie helpen.

Beweegscholen: sporten tijdens de les!

05/05/2017 - Het Stanislascollege in Rijswijk doet een experiment met bewegingslessen en extra sport op school, in de hoop de cognitieve prestaties van de leerlingen te verhogen. Het project wordt geëvalueerd door het VU medisch centrum in Amsterdam. Dit schrijft de Volkskrant.

Kennisupdate Werkmodellen: Positieve gezondheid

14/04/2017 - De pagina 'Werkmodellen' is uitgebreid met het model voor Positieve gezondheid. Positieve gezondheid is het vermogen van mensen zich aan te passen en een eigen regie te voeren, in het licht van fysieke, emotionele en sociale uitdagingen van het leven (Machteld Hubert, 2011) om zo op individueel en populatieniveau tot maximale bloei te komen (Jan Walburg, 2014).

CBS: Gezondheid, relaties en werk bepalen geluksgevoel

20/03/2017 - Uit CBS-onderzoek blijkt dat gezondheid, relaties en werk in grotere mate bepalend zijn voor een geluksgevoel dan geld en inkomen. Ook mensen met een laag inkomen zijn vaak heel gelukkig als gezondheid en relatie goed zijn.

Blog: Van sectorale afspraken naar Gezonde Wijkakkoord

14/03/2017 - De sectorale sturing en financiering van gezondheid en zorg sluit niet aan bij wat nodig is in de leefomgeving van mensen en staat organisatie van de best passende zorg en laagdrempelige informatie over gezondheid in de weg. Anders gezegd: de Gezonde Wijk bestaat in landelijke wet- en regelgeving niet.

Prijsvraag voor innovatieve wijkvisies rond zorg

17/02/2017 - De Rijksbouwmeester heeft de prijsvraag 'Who cares' uitgeschreven voor innovatieve en toekomstgerichte visies op de Nederlandse woonwijken, die antwoord geven op de vergrijzing en de veranderingen in de zorg en ondersteuning; nieuwe ideeën die een impuls geven aan de ruimtelijke vernieuwing van de wijken.

Blog: Van cliëntondersteuning naar wijkinfopunt

23/01/2017 - De huidige cliëntondersteuning in het kader van de WMO schiet tekort in het faciliteren van de autonomie en keuzevrijheid van inwoners. Een herbezinning is noodzakelijk. Wijkinfopunten in samenwerking met het gezondheidscentrum bieden een integrale oplossingsrichting.

GezondNL aanwezig bij bijeenkomst Het Roer Moet Om

14/01/2017 - Schep de voorwaarden om recht te doen aan het belang van alle burgers, reageer niet luidruchtig op elk incident, bevorder samenwerking in de regio en laat het gezonde verstand prevaleren. Het actiecomité '˜Het Roer Moet Om' daagt de politieke leiders op 21 januari uit om zich uit te spreken over concrete keuzes voor de zorg. GezondNL is hierbij aanwezig.

Advies afvallen kost huisarts halve minuut

23/12/2016 - Een halve minuut. Dat is de tijd die een huisarts nodig heeft om mensen met obesitas te stimuleren om af te vallen. En het werkt. Dat blijkt uit een onderzoek bij Britse huisartsen.

D66 pleit voor landelijke uitrol van wijkportalen

15/12/2016 - Tijdens het debat over het Preventiebeleid in de Tweede Kamer heeft D66 een voorstel gedaan voor de landelijke uitrol van wijkportalen. Het voorstel werd gedaan door Vera Bergkamp die een zieke Pia Dijkstra verving.

Zeeuws-Vlaanderen krijgt nieuw gezondheidscentrum

01/12/2016 - De benedenverdieping van het ziekenhuis in Oostburg verandert komend jaar in een Gezondheidscentrum. Daar werken zorgaanbieders uit de regio samen. De verbouwing begint komende week.

Alles over de Gezonde Wijk op 1 A-viertje

30/11/2016 - Op basis van de ervaringen in vooruitstrevende Gezonde Wijken heeft GezondNL de poster Gezonde Wijk gemaakt. De poster is ook als A4 of A3 af te drukken.

Kennisupdate Publicaties: Wijkgovernance in the making

12/10/2016 - Aan de pagina Publicaties is 'Wijkgovernance in the making: het verplaatsen van zorg en ondersteuning naar wijken' toegevoegd. Een onderzoek naar het functioneren van het Rotterdamse wijknetwerk 'Samen één in Feijenoord'.

Kennisupdate Werkmodellen: het veerkracht-model

20/09/2016 - De pagina 'Werkmodellen' is uitgebreid met het veerkracht-model. Veerkracht is het vermogen te overleven, te herstellen, te volharden of zelfs te groeien na confrontatie met schokkende gebeurtenissen. Het veerkracht-model belicht de diverse aspecten van veerkracht. Dit model is ontwikkeld door de partners van Lijfstyle Nieuwegein.

Praktische keuzehulp voor mantelzorgers

04/07/2016 - Nederland telt ruim 4 miljoen mantelzorgers. Hun rol is vaak onduidelijk. De informatievoorziening aan mantelzorgers is niet gestroomlijnd in de zin dat deze gemakkelijk vindbaar is en bekend is bij (zorg)professionals. Daarom heeft GezondNL de Keuzehulp voor mantelzorgers gemaakt.

Kennisupdate: Implementatietools en randvoorwaarden

24/06/2016 - De pagina 'Implementatie' is aangepast. Er komt immers steeds meer kennis beschikbaar over hoe een wijk(gezondheids)infrastructuur te implementeren.

Verslag Samenwerken aan Utrecht Gezond!

06/06/2016 - De Utrecht Gezond Polis spreekt tot de verbeelding. Dat bleek tijdens het minisymposium 'Samenwerken aan Utrecht Gezond!' op 3 juni 2016. De polis schept ruimte voor preventie op basis van shared savings en sluit aan bij concrete behoeften van inwoners en professionals in wijken.

Inspirerend werkbezoek Lelystad aan Nieuwegein

27/05/2016 - Op 26 mei hebben huisartsen, zorg- en welzijnsprofessionals van Multifunctionele Accommodatie De Waterbever (gezondheidscentrum, buurtcentrum, sociaal wijkteam etc.) uit Lelystad een bezoek gebracht aan twee gezondheidscentra in Nieuwegein. Hieronder een korte impressie.

3 juni: Minisymposium GezondNL en HU

23/05/2016 - De regio Utrecht is toonaangevend als het gaat om gezondheid. Veel initiatieven worden door Utrechtse inwoners en professionals opgezet, in wijken of nieuwe regionale verbanden. Op vrijdag 3 juni 2016 worden door GezondNL en de Hogeschool Utrecht (HU) de nieuwste ontwikkelingen gepresenteerd tijdens het minisymposium 'Samenwerken aan Utrecht Gezond!'

Gedragsverandering bepaalt succes innovatie

17/04/2016 - De twee gezondheidscentra in Nijkerk bestaan 5 jaar en dat was de aanleiding voor een symposium op 15 april. De centrale boodschap tijdens het symposium was dat gedragsverandering voor gezondheid en innovatie bij jezelf begint.

Sociaal steunpunt voor en door burgers

02/04/2016 - De Vereniging NaoberzorgPunt Roggel is gestart met het NaoberzorgTeam: een sociaal steunpunt met en door betrokken burgers.

Interview met GezondNL in Get Connected

15/03/2016 - Anja van der Aa en Carl Verheijen zijn geïnterviewd voor het blad Get Connected van the Economic Board Utrecht. Zij lichten de plannen toe voor 'Infrastructuur van de Gezonde Wijk' en de Utrecht Gezond Polis.

Schep ruimte voor een wijkinfrastructuur

08/03/2016 - Samenhang, coördinatie en continuïteit in de Gezonde Wijk ontbreken. Veel wordt verwacht van sociaal wijkteam, huisarts, wijkverpleegkundige, gezondheidscentrum en inwoners zelf. Nodig is een wijkgezondheidsinfrastructuur om initiatieven te verbinden en procesinnovaties en informatievoorziening samen met inwoners en partners in de wijk te organiseren. Dat schrijven de GezondNL koplopers in de Position Paper 'Bekostiging wijkgezondheidsinfrastructuur'.

Draaiboek 'Infrastructuur Gezonde Wijk'

28/02/2016 - Voor huisartsen, gezondheidscentra en wijkpartners is het draaiboek 'Infrastructuur Gezonde Wijk' verschenen. Het draaiboek is een nadere uitwerking van de implementatiecyclus 'Infrastructuur van de Gezonde Wijk'.

Preventie hart- en vaatziekten door kennisintegratie

26/02/2016 - Vanuit GezondNL is een reactie geschreven op het artikel 'Preventie hart- en vaatziekten is los zand' in Medisch Contact waarin wordt voorgesteld een Invitational Conference met alle HVZ-partners te organiseren. Hieronder kun je deze reactie lezen.

Opbouw wijk en buurt beïnvloedt leefstijl

22/02/2016 - Miljoenen euro's aan zorgkosten kunnen bespaard worden als wijken en buurten uitnodigen tot gezond gedrag en sociale cohesie bevorderen. Dat zegt VUmc-onderzoeker Joreintje Mackenbach op basis van het internationale SPOTLIGHT project dat in Obesity Reviews is gepubliceerd.

Naar Gezonde Wijken met 'Oldenzaal Vitaal'

19/02/2016 - De gemeente Oldenzaal, huisartsen en welzijnsorganisatie Impuls gaan samen met Menzis intensief samenwerken aan gezonde wijken en integrale ouderenzorg. Dit gebeurt onder de noemer '˜Oldenzaal Vitaal'.

Water Campagne in Leidsche Rijn van start

15/02/2016 - Gezonde Wijk Leidsche Rijn Vleuten de Meern start binnenkort met de Water Campagne. Deze campagne duurt tot de zomer en heeft als doel zoveel mogelijk kinderen en ouders vertrouwd te maken met de gezonde aspecten van water drinken.

Prezi 'Infrastructuur' 1.000 keer bekeken

03/02/2016 - In februari 2015 is de Prezi 'Infrastructuur van de Gezonde Wijk' gepresenteerd. Sindsdien is de presentatie 1.000 x bekeken. Onderdeel van de Prezi is een implementatiecyclus.

Bustour Bunnik Gezond langs innovatieve projecten

29/01/2016 - De gemeente Bunnik, de Economic Board Utrecht (EBU) en GezondNL organiseerden donderdag 28 januari een bustour langs innovatieve projecten in de zorg. De tour ging langs gezondheidscentrum De Nije Veste in Nijkerk, vernieuwende zorgvorm Sûnenz Drachten en MFA De Waterbever in Lelystad.

Blog: Persoonlijke preventie als leefstijl

22/01/2016 - Sinds 3 jaar ben ik dagelijks bezig met persoonlijke preventie als leefstijl. Het begon met de column 'Persoonlijke preventie als leefstijl' in 2012. Eind 2013 en begin 2015 beschreef ik de behaalde resultaten in een blog. Het goede voornemen is en blijft het verminderen van mijn eigen risicofactor: overgewicht. Welk succes behaalde ik in 2015?

Presentaties Congres 'Samen Zelfzorg' beschikbaar

24/12/2015 - Op 11 december 2015 vond het Congres 'Samen Zelfzorg' in de Jaarbeurs Utrecht plaats. Namens GezondNL gaven Karolien van den Brekel en Anja van der Aa hier een presentatie over 'Infrastructuur van de Gezonde Wijk'.

Eindhoven opent gezondheidscentrum voor internationals

23/12/2015 - In Eindhoven is een nieuw gezondheidscentrum opgericht voor internationals in deze gemeente. Het primaire doel van SGE International is de zorg beter af te stemmen op de behoeften van de ongeveer 30.000 internationals in de regio.

Aanpak Leidsche Rijn in tijdschrift 'Bijblijven'

14/12/2015 - In Leidsche Rijn wordt sinds 2012 gewerkt aan een Gezonde Wijk-aanpak. Eerst via innovatieve pilots, sinds dit jaar ook volgens de implementatiecyclus 'Infrastructuur van de Gezonde Wijk'. Voor het blad 'Bijblijven' heeft huisarts Karolien van den Brekel hierover een artikel geschreven.

Steeds meer samenwerking onderwijs en zorg

11/12/2015 - Beroepsonderwijs en zorgpartners werken steeds vaker samen. Op 2 december 2015 vond de gezamenlijke landelijke werkdag van de Commissie Innovatie Zorgberoepen & Opleidingen en het Zorgpact plaats. Hieronder staat een impressie van de bijeenkomst en een link voor meer informatie.

GezondNL aanwezig bij Congres 'Samen Zelfzorg'

06/12/2015 - GezondNL is op 11 december aanwezig bij het Congres 'Samen Zelfzorg' in de Jaarbeurs Utrecht. Hieronder lees je meer over de workshop 'Infrastructuur van de Gezonde Wijk' die wordt gegeven.

Blog: GGZ denkt nog steeds verkokerd!

23/11/2015 - De Geestelijke Gezondheidszorg (GGZ) is in beweging. In de regio Oost-Veluwe en de Achterhoek heeft dit geleid tot een 'Visiedocument en ontwikkelagenda voor de zorg aan mensen met ernstige psychische aandoeningen'. En hierin wordt een verkenning voorgesteld naar de ontwikkeling van geïntegreerde GGZ-wijkcentra.

Presentaties bijeenkomst in Lelystad beschikbaar

13/11/2015 - Op 12 november vond in Lelystad een informatiebijeenkomst 'Infrastructuur van de Gezonde Wijk' plaats waar twee Gezonde Wijken zich presenteerden. Via onderstaande link kunt u de presentaties downloaden.

EXTRA 'Infrastructuur van de Gezonde Wijk'

06/11/2015 - Op 12 november vindt een extra bijeenkomst van de intervisiegroep 'Infrastructuur van de Gezonde Wijk' plaats in Lelystad.

Kennisupdate 'Werkmodellen'

19/10/2015 - GezondNL werkt aan een richtinggevend kader voor een 'Wijkgezondheidsinfrastructuur' met onder andere kernwaarden, kerndoelen, kernactiviteiten, kerndefinities, transitiemodellen en veranderstrategieën.

Projectenbank: Nieuwe projecten toegevoegd

01/09/2015 - Aan de projectenbank van GezondNL zijn twee nieuwe projecten toegevoegd. Alle projecten in de projectenbank worden inmiddels gezet door gezondheidscentra.

Blog: 'Tijd voor Gezondheidswet'

26/08/2015 - De wetgeving voor gezondheid is een bonte lappendeken. De Wet op de Jeugdzorg, de Wet op de Maatschappelijke Ondersteuning (WMO), de Wet Publieke Gezondheid, de Participatiewet en de Zorgverzekeringswet vormen een kleurrijk breisel. Over de kleurencombinatie zijn de meningen verdeeld. Wat voor iedereen storend is, zijn de gaten. Op sommige plekken is de deken niet goed gehecht.

Verslag werkconferentie in Nijkerk

20/08/2015 - Op 16 januari 2015 organiseerden de Gezondheidscentra Midden-Nederland, de Hogeschool Utrecht en GezondNL de werkconferentie 'Infrastructuur van de Gezonde Wijk'. Er was veel belangstelling voor deze volgeboekte bijeenkomst. En er was ook veel energie en inspiratie tijdens de bijeenkomst.

Intervisie 'Infrastructuur van de Gezonde Wijk'

07/08/2015 - Op 24 september en 22 oktober 2015 van 14.00 tot 17.00 uur organiseren GezondNL en Leidsche Rijn Julius Gezondheidscentra intervisiebijeenkomsten 'Infrastructuur van de Gezonde Wijk'. De bijeenkomsten vinden plaats bij Leidsche Rijn Julius Gezondheidscentra.

RVZ adviseert keurmerk eHealth

02/06/2015 - In rap tempo krijgen burgers nieuwe technologieën aangeboden die hun gezondheid kunnen ondersteunen of verbeteren: consumenten-eHealth. Maar wat is de kwaliteit van deze toepassingen? Wat betekenen ze voor de privacy van mensen? De reguliere zorg lijkt onvoldoende voorbereid op de komende ontwikkelingen. De Raad voor de Volksgezondheid & Zorg pleit voor een keurmerk voor eHealth.

Sociale infrastructuur van de Gezonde Wijk

Werk mee aan het organiseren en het borgen van een infrastructuur van de gezonde wijk
voor en door gezondheidsbewuste inwoners en professionals.