Zoomsessie: Sociale Basisinfrastructuur

09/06/2020

Op 16 maart 2020 zou de werkbijeenkomst ‘Gezondheid in de Buurt’ plaatsvinden. Doel was om samen de essentiële bouwstenen te bepalen voor een sociale wijkinfrastructuur en te leren van praktijkvoorbeelden. Helaas gooide Corona roet in het eten.

Ondertussen zijn de partners wel verder gegaan met de 'bouwstenen' en de uitdaging aangegaan hier een samenwerkend geheel van te maken. De voorlopige inzichten zijn gebundeld in de (concept)publicatie ‘Samen bouwen aan een Sociale Basisinfrastructuur - voor vitale gemeenschappen en gezondheid in de buurt’.

Op 9 juni vindt een zoomsessie plaats om het boekje te toetsen en te verrijken. Zo zoeken we nog een aantal concrete voorbeelden en praktijkverhalen die we willen toevoegen als illustratie. Ook horen we graag ideeën voor het vervolg van het traject (juist in coronatijd): wat meenemen, waar beginnen en welke partijen aanhaken?

In de online meeting zal Anja van der Aa (GezondNL & Wijkcoöperatie Oost voor Elkaar) een toelichting geven op de publicatie en ingaan op bovenstaande vragen.

De sessie via plaats via het Zoom-account van Alles is Gezondheid. De meeting heeft een informeel/openbaar karakter en is bedoeld voor de deelnemers van 16 maart. De duur is maximaal 60 minuten.

Interesse of meedoen? Mail dan naar info@gezondnl.nl.



Sociale infrastructuur van de Gezonde Wijk

Werk mee aan het organiseren en het borgen van een infrastructuur van de gezonde wijk
voor en door gezondheidsbewuste inwoners en professionals.