Gezondheid in de buurt

16/03/2020

Doel van de werkconferentie ‘Gezondheid in de buurt’ is een gedeeld beeld van de essentiële bouwstenen voor en de eerste contouren van een Maatschappelijke Business Case voor een sociale wijkinfrastructuur.

Zingeving is de meest gezondmakende factor en sociale relaties in de buurt zijn daarvoor essentieel. Bewoners organiseren veel zelf op het gebied van preventie, vitaliteit en gezondheid. Dit op basis van gemeenschapskracht: de positieve energie die vrij komt als mensen elkaar helpen om steeds meer doelen beter te bereiken door hun middelen te delen.

Denk hierbij aan:

Buurtassistenten en dorpsondersteuners: door de gemeenschap aangestelde bewoners die proactief mensen in de buurt verbinden en medebewoners uitdagen: wat wil je?, wat kun je?, wat heb je nodig? en wat heb je te bieden?

Wijkinformatiepunten, burenhulp, wijkverbinders en informele buurtnetwerken: bewoners organiseren zelf en voor elkaar laagdrempelige informatievoorziening, praktische hulp en diensten, zoals klussen, tuinieren, wijkvervoer, boodschappen doen etc.

Wandel-, fiets-, beweeg- en zwemgroepen, (kids)marathons etc.: door bewoners georganiseerde activiteiten voor een gezonde leefstijl in de eigen buurt of wijk.

Buurt- of wijkacademie en buurtontmoetingsplekken: door of met ervaringsdeskundigen georganiseerde ontmoetingen rond uiteenlopende thema’s etc.

Gedeeld gebruik van accommodaties en (digitale) faciliteiten: toegang tot zwembaden, fitnessruimten of sportplekken van klinieken, gezondheids- en revalidatiecentra of sportclubs. Idealiter is er een multifunctionele accommodatie en een digitaal platform.

Gezondheid in de buurt vraagt om een sociale wijkinfrastructuur. Diverse initiatieven kunnen samenwerken met wijkpartners in een dorps-, buurt- of wijkcoöperatie, met de vragen en wensen in de buurt als vertrekpunt en bewoners aan het stuur. Dat laatste is essentieel om zinvol bezig te zijn.

Genodigden zijn ambitieuze koplopers onder bewonersinitiatieven, regionale netwerken, opdrachtgevers in het brede sociale domein (buurt, wijk, wonen, zorg, welzijn, onderwijs, werk) en uit de wereld van gezondheid, inclusief gezonde leefomgeving.

De bijeenkomst wordt georganiseerd in samenwerking met Alles is Gezondheid en diverse andere partners.Sociale infrastructuur van de Gezonde Wijk

Werk mee aan het organiseren en het borgen van een infrastructuur van de gezonde wijk
voor en door gezondheidsbewuste inwoners en professionals.