Wijkinformatiepunten

Een Wijkinformatiepunt is voor alle wijkinwoners, (zorg)professionals en ondernemers die in de wijk werkzaam zijn. Het is een fysiek wijkloket en digitale plek voor individuele informatievragen over (informele) zorg, gezondheid, sociale activiteiten, participatie en gemeentezaken.

Keuzevrijheid, autonomie en kwaliteit staan daarbij centraal. Het Wijkinformatiepunt behandelt géén hulpvragen en ook géén zorgvragen. Mensen hoeven zich van tevoren ook niet aan te melden, te registreren, een afspraak te maken, een intakegesprek of een vraagverhelderingsgesprek te hebben.

Hoofdactiviteiten

De hoofdactiviteiten van een Wijkinformatiepunt zijn:
a. Informatiebalie en digitale routewijzer
b. Maandelijks Gezondheidscafé met wijkpartners
c. Informatiesessies in de buurt
d. Jaarlijkse Dienstenveiling met (sociale) ondernemers
e. Wijkwebsite met alle partners en bibliotheek

Voorbeelden van Wijkinformatiepunten

Aansprekende voorbeelden van Wijkinformatiepunten zijn:

Wijkwinkel Deventer

In Deventer heeft elke wijk van 10.000 inwoners een wijkwinkel die is gevestigd in een wijk-, buurt- of gezondheidscentrum. In totaal zijn er 11 wijkwinkels. Daarnaast is er een stedelijk portaal waar alle initiatieven, activiteiten en partners worden geïntegreerd.  Op dit portaal staat een geactualiseerd overzicht per dag, thema en wijk waardoor de informatie goed vindbaar is. Kijk op WijkwinkelDeventer.

Stips Nijmegen

Bij de negen Stips in Nijmegen kunnen alle inwoners (zonder afspraak) langskomen, of hun idee of vraag telefonisch of digitaal delen met een Info- en Advieslijn. In de Stips werken bewoners en beroepskrachten samen. Kijk op de website van StipNijmegen.

Partners van GezondNL zijn betrokken bij de ontwikkeling van Wijkinfomatiepunten in diverse gemeenten. Mail ons indien u contact wilt met nieuwe initiatieven of zelf aan de slag wilt.

Infrastructuur van de Gezonde Wijk

Werk mee aan het organiseren en het borgen van een infrastructuur van de gezonde wijk
voor en door gezondheidsbewuste inwoners en professionals.