Zorgregio

Regionale samenwerking is noodzakelijk voor de doorontwikkeling en de uitbreiding van Gezonde Wijken en Dorpen (10.000-20.000 inwoners). Op dit moment wordt op zeer verschillende wijzen aan deze regionale samenwerking invulling gegeven.

De Zorgregio is een coöperatie van de inwoners uit de regio. Zij kunnen lid worden en een Regionale Gezondheid Polis afsluiten voor ondersteuning van hun gezondheid. De Zorgregio staat ten dienste van Wijken en Dorpen waar inwoners, professionals, gemeenten, zorg- en welzijnspartijen en ondernemers samenwerken aan een vitale en gezonde gemeenschap (buurten) en de benodigde infrastructuur.


Zorgregio

De Zorgregio bestaat uit een coöperatie met de volgende verantwoordelijken:
- een Regionaal Platform voor afstemming tussen inwoners en partners.
- Wijk & Dorp Services: ontwikkelen en aanjagen van (keten)arrangementen.
- Contractorganisatie: sluiten van wijkcontracten en ICT-overeenkomsten.
- Data-infrastructuur: verbinden van benodigde datastromen. 

De Zorgregio heeft binnen landelijk gestelde kwaliteitskaders de vrijheid van beleidsuitvoering en vrijheid in de aanwending van financiële middelen. De basisfinanciering is afkomstig van verzekerden en gemeenten. De Zorgregio is hét aanspreekpunt voor de Rijksoverheid en voor een (regionale) zorgverzekeraar die vooral uitvoerend werkt.

Infrastructuur van de Gezonde Wijk

Werk mee aan het organiseren en het borgen van een infrastructuur van de gezonde wijk
voor en door gezondheidsbewuste inwoners en professionals.