Full Service Gezondheidspleinen

Door Anja van der Aa

Mijn huisarts is armoedig gehuisvest. Het kleine gezondheidscentrum zit weggestopt boven een megagrote en drukbezochte apotheek. Het centrum heeft een saaie en donkere wachtruimte met lelijke stoelen. Op de tafel liggen oude tijdschriften. Aan de muur hangen tientallen onaantrekkelijke folders. De spreekkamer is klein, er is onvoldoende beweegruimte. De huisarts zelf zit klem tussen boekenkast en bureautafel. Ik kom er niet graag. En ik ben niet de enige, het is er nooit druk. 

Maar wat blijkt, gezondheidscentra, specialistisch medische centra in de wijk of buurt en fitness centra ontwikkelen zich steeds meer naar full service gezondheidspleinen. Gezondheidscentrum De Nije Veste te Nijkerk en 1,5 lijnscentrum Sûnenz in Drachten laten zien dat de toekomst al begonnen is. 

Full service gezondheidspleinen bieden: 

  • online gezondheidschecks (aan risicogroepen)
  • informatie en fora op de eigen website
  • loketten voor ouderen en jeugd & gezin
  • een eigen fitnessruimte met begeleiding
  • begeleiding aan mensen met chronische ziekten
  • (ambulante) buurt- en wijkteams voor kwetsbare groepen
  • een ontmoetingsplek (met een huiskamergevoel)
  • poliklinieken met medisch specialisten
  • een afspraakbalie voor het ziekenhuis
  • speciale inloopevents en gezondheidsmarkten 

In deze full service gezondheidspleinen komen 0e, 1e, 2e en 3e lijnszorg samen. Wordt het dus niet eens tijd om deze lineaire begrippen los te laten? Het begrippenkader roept hardnekkige beelden op of bevestigt deze van een zwaar versnipperd zorgveld. 

Anja van der Aa is directeur van GezondNL.


Zeggenschap en eigenaarschap bij bewoners

Wijkgericht werken is heel veel entertainment

Onafhankelijk wijkinformatiepunt organiseert vraagsturing

Wijkcontract Gezondheid rekent af met versnippering

Zomergeluk zit in klein hoekje

Van sectorale afspraken naar Gezonde Wijkakkoord

Persoonlijke preventie als leefstijl: minder eten & meer bewegen

Van cliëntondersteuning naar wijkinfopunt met gezondheidscentrum

Community-based Healthcare met gezondheidscentra

Het is tijd voor een Rijkscommissaris ‘e-health en wijkinfrastructuur’

Goedkope oplossingen voor de mantelzorger

Kies één ict-aanspreekpunt voor de wijk

Regionale Gezondheid Polis in opkomst

Zorg dichtbij: van kokers naar wijkgezondheidsinfrastructuur

Gezondheidsplein & Zorgregio

Dagboek van een mantelzorger

Persoonlijke preventie als leefstijl

Goede voornemens voor 2018

GGZ denkt nog steeds verkokerd!

Full Service Gezondheidspleinen

Gezonde leefomgeving of (on)gezond gedrag?

Het is tijd voor een Gezondheidswet!

Uitstellen heeft geen zin!Infrastructuur van de Gezonde Wijk

Werk mee aan het organiseren en het borgen van een infrastructuur van de gezonde wijk
voor en door gezondheidsbewuste inwoners en professionals.