Gezonde leefomgeving of (on)gezond gedrag?

Door Anja van der Aa

Ik woon in de leukste en mooiste buurt van Utrecht. Onlangs vroeg ik me af hoe gezond mijn leefomgeving is. Dus heb ik mijn buurt onderworpen aan een kleine buurtgezondheidstest. Deze test is opgesplitst in drie delen: 1) voorzieningen in relatie tot voeding, 2) inrichting van de openbare ruimte met het oog op fysieke beweging en 3) activiteiten die bijdragen aan continu gezond gedrag. Hieronder staan mijn bevindingen.

Mijn buurtje is rijk aan allerlei voorzieningen. In een straal van 300 meter rond mijn huis bevinden zich drie snackbars, drie restaurants en een bakker waar ik geen brood maar wel veel chocolade koop. Heel dichtbij zijn ook nog twee theaters die zelden open zijn, omdat het theatergezelschap op tournee is of geen voorstelling in de planning heeft. De gezelschappen zijn gehuisvest in zeer sfeervolle gebouwen die helaas niet voor de buurt beschikbaar zijn. Sinds kort is de buurt verrijkt met twee kinderopvangplekken. Die lijken als paddenstoelen uit de grond te schieten, compleet met kabouters en kleine huisjes. Als ik door de ramen kijk dan zie een miniatuurwereld in plastic.

Omdat ik op een historisch plekje woon is er een parkje aan een riviertje dat wordt omringd door populieren. Een genot om daar na een drukke werkdag te zitten. Het ruisen van de wind door de populieren overstemt al het andere geluid in de omgeving. Ik zit er vooral bij echt mooi weer want dan organiseer ik met zes andere buurtbewoners altijd een barbecue. Deze barbecues worden steeds duurzamer: meer salades en steeds vaker vlees van de biologische slager.

Buurtactiviteiten zijn zeldzaam, maar sinds kort is een aantal buurtbewoners beheerder van de boomspiegels. De gemeente Utrecht heeft de planten en tuingereedschap beschikbaar gesteld. Na de eerste aanplanting had ik twee weken lang spierpijn. De eerste dag kon ik zelfs helemaal niet uit mijn bed komen. Nu is mijn vraag: hoe gezond leef ik zelf?


Zeggenschap en eigenaarschap bij bewoners

Wijkgericht werken is heel veel entertainment

Onafhankelijk wijkinformatiepunt organiseert vraagsturing

Wijkcontract Gezondheid rekent af met versnippering

Zomergeluk zit in klein hoekje

Van sectorale afspraken naar Gezonde Wijkakkoord

Persoonlijke preventie als leefstijl: minder eten & meer bewegen

Van cliëntondersteuning naar wijkinfopunt met gezondheidscentrum

Community-based Healthcare met gezondheidscentra

Het is tijd voor een Rijkscommissaris ‘e-health en wijkinfrastructuur’

Goedkope oplossingen voor de mantelzorger

Kies één ict-aanspreekpunt voor de wijk

Regionale Gezondheid Polis in opkomst

Zorg dichtbij: van kokers naar wijkgezondheidsinfrastructuur

Gezondheidsplein & Zorgregio

Dagboek van een mantelzorger

Persoonlijke preventie als leefstijl

Goede voornemens voor 2018

GGZ denkt nog steeds verkokerd!

Full Service Gezondheidspleinen

Gezonde leefomgeving of (on)gezond gedrag?

Het is tijd voor een Gezondheidswet!

Uitstellen heeft geen zin!Infrastructuur van de Gezonde Wijk

Werk mee aan het organiseren en het borgen van een infrastructuur van de gezonde wijk
voor en door gezondheidsbewuste inwoners en professionals.