Benchmark ‘Gezondheidsprestaties’

Het gaan meten en vergelijken van concrete gezondheidsprestaties in wijken en regio’s is een noodzakelijke stap om gezondheidsbevordering in de wijk maatschappelijk zichtbaar te maken. De prestatie-indicatoren voor dit meetproces zijn er al. Op basis van een eerste set prestatie-indicatoren werkt GezondNL met partners toe naar een benchmark.

Doel: positief waarderen

Het positief waarderen van prestaties staat bij het meten van de prestatie-indicatoren centraal, niet het controleren van protocollen en procedures. 

Gezondheid van deelnemers: de mate waarin de gezondheid van de deelnemers is verbeterd.

Verlaging van verzekeringskosten: de bijdrage aan de verlaging van de ziektekosten. 

Afname van het aantal ziektegevallen: de gerealiseerde vermindering van het aantal chronisch zieken.  

Verminderde arbeidsongeschiktheid: de mate waarin sprake is van een daling van werkuitval.  

Minder verzuim: de mate waarin sprake is van een hogere arbeidsproductiviteit.  

Hogere (kosten-)effectiviteit van interventies: inzicht in de meest effectieve interventies.  

Bereiken van doelgroep: de mate waarin de benaderde doelgroep heeft gereageerd.  

Instroom: het aantal mensen dat deelneemt van de beoogde populatie.  

Maatwerk: de mate waarin het geboden preventie-aanbod als passend wordt ervaren.  
Uitstroom: percentage dat zelfstandig verder kan met werken aan eigen gezondheid.  

Algemeen rapportcijfer: cliënten waarderen de dienstverlening met een rapportcijfer.  

Benchmark

Aan de prestatie-indicatoren wordt een landelijke benchmark gekoppeld en de prestaties worden gewaardeerd met de kwalificaties brons, zilver of goud.

Nieuws & Kennisupdates

• 12/02 - Bestel het kennismakingsp…
• 01/02 - Kennisupdate: E-learning …
• 09/01 - Kennisupdate: Scenario's …
• 01/01 - Blog: Goede voornemens vo…
• 14/12 - GezondNL introduceert Wij…
• 21/11 - Blog: Onafhankelijk wijki…
• 02/11 - Gezondheidscentrum voor d…


Agenda

• 07/06 - Toezien op ketens en netw…
• 29/11 - Toezien op ketens en netw…


Kennisnetwerk

Werkmodellen
Draaiboeken
Zelfevaluatie
Publicaties


Serviceorganisatie

Projectenbank
Opleidingen
Implementatie
Smart Services


Deel deze pagina via:

Infrastructuur van de Gezonde Wijk

Werk mee aan het organiseren en het borgen van een infrastructuur van de gezonde wijk
voor en door gezondheidsbewuste inwoners en professionals.