GGD Fryslân presenteert het Friese Preventiemodel

30/06/2017 - Een werkgroep bestaande uit beleidsmedewerkers van enkele Friese gemeenten en de GGD Fryslân hebben het Friese Preventiemodel ontwikkeld. Dit model is gebaseerd op het Prevent-model.

Het Friese Preventiemodel is op 15 mei gepresenteerd op de bijeenkomst 'Voorkomen is beter! Preventie en Sociaal domein'. Ruim honderd ambtenaren, wethouders en professionals uit zorg en welzijn waren hierbij aanwezig.

GGD Fryslân gaat samen met de Friese gemeenten en netwerkpartners verder aan de slag met het vormen van preventiestrategieën ten behoeve van problematiek binnen het sociale domein. Het Friese Preventiemodel dient daarbij als leidraad.Infrastructuur van de Gezonde Wijk

Werk mee aan het organiseren en het borgen van een infrastructuur van de gezonde wijk
voor en door gezondheidsbewuste inwoners en professionals.