Verkiezingen 2017: PvdA over gezondheid en zorg

25/10/2016 - De verkiezingen voor de Tweede Kamer zijn in aantocht. GezondNL licht daarom de programma's van alle grote politieke partijen door. Hieronder staan de belangrijkste punten uit het verkiezingsprogramma van de PvdA.

Gezonde en zorgzame samenleving luidt hoofdstuk acht in het verkiezingsprogramma van de PvdA.

De standpunten van de PvdA:

• afschaffen van het eigen risico; een uniforme polis voor het basispakket
• per regio een samenhangend zorgaanbod ; één verzekeraar maakt afspraken
• inkoop van medicijnen nationaal en samen met andere landen organiseren
• medisch specialisten in dienst van het ziekenhuis
• eerstelijnszorg versterken; in het bijzonder huisartsen en gezondheidscentra
• samenwerking tussen welzijnsorganisaties en eerste lijn stimuleren
• medisch specialisten gaan spreekuur houden in de wijken en dorpen
• goede respijtzorg, verlof en actief voorlichten voor mantelzorgers
• verbinding tussen professionele en informele zorg moet veel groter
• een minimumnorm instellen voor het aantal zorgverleners
• beweging naar kleinschalige wooninitiatieven en coöperaties versnellen
• meer geld naar gemeenten voor de opvang van verwarde mensen
• in elke wijk ambulante ggz-zorg beschikbaar voor als het thuis even niet gaat
• ouders het recht geven op een familiegroepsplan, samen met hun netwerk
• preventieve maatregelen voor gezondheid onderbrengen in het basispakket
• binnen de opleiding meer aandacht voor integrale visie op gezondheid
• wijkgerichte projecten voor integrale gezondheid vanuit gezondheidscentra

Klik hier voor het complete programmaInfrastructuur van de Gezonde Wijk

Werk mee aan het organiseren en het borgen van een infrastructuur van de gezonde wijk
voor en door gezondheidsbewuste inwoners en professionals.