Verkiezingen 2017: SP over gezondheid en zorg

14/10/2016 - De verkiezingen voor de Tweede Kamer zijn in aantocht. GezondNL licht daarom de programma's van alle grote politieke partijen door. Hieronder staan de belangrijkste punten uit het verkiezingsprogramma van de SP.

Van marktwerking naar samenwerking luidt het tweede hoofdstuk in het verkiezingsprogramma van de SP.

De standpunten van de SP:

• er komt een Nationaal ZorgFonds, zorgverzekeraars zijn niet meer nodig
• tandarts, fysiotherapie en GGZ komen voor iedereen in het basispakket
• gezondheid en aandacht voor patiënten horen centraal te staan
• voorrangszorg om niet-medische redenen niet meer toestaan
• afschaffen van eigen risico; ziektekostenpremie wordt inkomensafhankelijk
• gemeentelijk basispakket voor thuiszorg, dagbesteding en mantelzorgondersteuning
• bezettingsnorm en locatiefinanciering voor ouderen- en gehandicaptenzorg
• salaris van zorgbestuurders mag nooit hoger zijn dan salaris van minister
• minister kan bestuurders en toezichthouders ontslaan bij wanbeleid
• fusieverbod ziekenhuizen; financieren naar zorgbehoefte; specialisten in loondienst
• één landelijk systeem voor inkoop medicijnen en hulpmiddelen
• goede geestelijke gezondheidszorg moet in voldoende mate voorhanden blijven
• naast persoonsgebonden budget (pgb) ook altijd zorg in natura aanbieden
• meer preventie, bewezen preventieve middelen in het verzekerde pakket
• medisch letselschadefonds dat medische missers verhaald op verantwoordelijke
• vergunningstelsel voor alle zorginstellingen en privéklinieken
• waar extra ambulances nodig zijn, komen die ook beschikbaar
• in elke gemeente een mantelzorgpunt waar mantelzorgers terecht kunnen
• e-health mag niet ten koste van onderlinge steun en menselijk contact

Klik hier voor het complete programmaInfrastructuur van de Gezonde Wijk

Werk mee aan het organiseren en het borgen van een infrastructuur van de gezonde wijk
voor en door gezondheidsbewuste inwoners en professionals.