Verkiezingen 2017: CDA over gezondheid en zorg

12/10/2016 - De verkiezingen voor de Tweede Kamer zijn in aantocht. GezondNL licht daarom de programma's van alle grote politieke partijen door. Hieronder staan de belangrijkste punten uit het verkiezingsprogramma van het CDA.

Zorg voor elkaar is het vierde hoofdstuk in het verkiezingsprogramma van het CDA. Daarin wordt gesteld dat er volop ruimte moet komen voor lokale en regionale initiatieven om zorg zelf te organiseren alsmede meer rechten voor mantelzorgers.

De standpunten van het CDA:

• ‘right to challenge’ voor lokale en regionale initiatieven die zorg zelf organiseren
• mantelzorgers meer inspraak geven bij keukentafelgesprekken
• meer ruimte voor respijtzorg, dagopvang en een ‘zorgbonus’ voor mantelzorgers
• patiënten met mantelzorger(s) krijgen een korting op de eigen bijdrage
• geen korting op een inwonende mantelzorger met AOW-uitkering
• betere samenwerking huisarts, gemeente, wijkzorg, verpleeghuis en ziekenhuis
• wijkverpleging moet vanuit perspectief van cliënt naar zorgvraag kijken
• investeren in de kwaliteit van de medewerkers in de langdurige zorg
• voldoende GGZ thuis en in de buurt, in elke regio goede 24-uurs crisiszorg
• één standaardpolis per zorgverzekeraar; verlaging van eigen risico
• verbod op winstuitkeringen door zorgverzekeraars en zorginstellingen
• vaker meerjarencontracten over de te behalen gezondheidswinst en de prijs
• preventie prioriteit maken; integrale bekostiging van preventie mogelijk maken
• zingeving onderdeel van goede zorg; verruiming van palliatieve zorg en hospices

Klik hier voor het complete programmaInfrastructuur van de Gezonde Wijk

Werk mee aan het organiseren en het borgen van een infrastructuur van de gezonde wijk
voor en door gezondheidsbewuste inwoners en professionals.