Verkiezingen 2017: VVD over gezondheid en zorg

07/10/2016 - De verkiezingen voor de Tweede Kamer zijn in aantocht. GezondNL licht daarom de programma's van alle grote politieke partijen door. Hieronder staan de belangrijkste punten uit het verkiezingsprogramma van de VVD.

Zorg en gezondheid is het vierde hoofdstuk in het verkiezingsprogramma van de VVD. Daarin wordt gesteld dat mensen zelf bepalen hoe zij willen leven. Eigen keuze en zorg in de buurt staan voorop, transparante en toegankelijke informatievoorziening zijn hiervoor essentieel.

De standpunten van de VVD op een rijtje:

• informatie over gezonde leefstijl moet beschikbaar zijn, met name voor jongeren
• via e-health moeten mensen kunnen bijhouden hoe het gaat met hun gezondheid
• geen risicoselectie of premiedifferentiatie op basis van (on)gezondheid of leefstijl
• betere informatievoorziening over vaccins om overdraagbare ziekten te voorkomen
• het ‘samen beslissen’ tussen patiënt en arts opnemen in alle medische richtlijnen
• goede vergelijking kunnen maken, kwaliteit overal op dezelfde indicatoren meten
• samenwerking stimuleren tussen huisarts, fysiotherapeut en medisch specialist
• zorggelden samenvoegen, meerjarige contracten en meer uitkomstbekostiging
• zelfstandige plek/bekostiging specialist ouderengeneeskunde in de eerstelijnszorg
• betere samenwerking en aansluiting tussen lichamelijke en psychische zorg
• gemeenten moeten onafhankelijke cliëntondersteuning aanbieden, ook aan mantelzorgers

Klik hier voor het complete programmaInfrastructuur van de Gezonde Wijk

Werk mee aan het organiseren en het borgen van een infrastructuur van de gezonde wijk
voor en door gezondheidsbewuste inwoners en professionals.