Kennisupdate Publicaties: Wijkgovernance in the making

12/10/2016 - Aan de pagina Publicaties is 'Wijkgovernance in the making: het verplaatsen van zorg en ondersteuning naar wijken' toegevoegd. Een onderzoek naar het functioneren van het Rotterdamse wijknetwerk ‘Samen één in Feijenoord'.

De praktische aanbevelingen uit het onderzoek:

• zet in op losse verbintenissen (‘loose couplings’) die flexibel zijn en een beperkte tijdsinspanning vragen van professionals.
• leg verbindingen tussen wijkleerbedrijven van MBO-instellingen en de wijkteams.
• wissel netwerklunches met officiële presentaties af met casuïstiekbespreking in kleinere groepjes of speeddating sessies.
• vergelijk jezelf met andere multifunctionele gezondheidscentra en interdisciplinaire samenwerking.
• verklein de afstand tussen verwachtingen van burgers (professionals nemen zorg over) en nieuwe manieren van ondersteuning door professionals (beroep op eigen regie en netwerk). Wissel uit tijdens netwerklunches en topontmoetingen.

Klik hier voor het onderzoek (PDF)Infrastructuur van de Gezonde Wijk

Werk mee aan het organiseren en het borgen van een infrastructuur van de gezonde wijk
voor en door gezondheidsbewuste inwoners en professionals.