Alles over de Gezonde Wijk op 1 A-viertje

30/11/2016 - Op basis van de ervaringen in vooruitstrevende Gezonde Wijken heeft GezondNL de poster Gezonde Wijk gemaakt. De poster is ook als A4 of A3 af te drukken.

De poster bevat kernwaarden, kerndoelen, kernactiviteiten, kerndefinities, 4 transitiemodellen en 4 veranderstrategieën voor het realiseren van een 'Wijkgezondheidsinfrastructuur'.

Diverse werkwijzen worden voorgesteld, omdat de ontwikkeling en implementatie van een Gezonde Wijk lokaal maatwerk is. Aansluiten bij de behoeften van inwoners en professionals en voortbouwen op energie en initiatieven zijn cruciaal.

Klik hier voor de posterInfrastructuur van de Gezonde Wijk

Werk mee aan het organiseren en het borgen van een infrastructuur van de gezonde wijk
voor en door gezondheidsbewuste inwoners en professionals.