Aanpak Leidsche Rijn in tijdschrift 'Bijblijven'

14/12/2015 - In Leidsche Rijn wordt sinds 2012 gewerkt aan een Gezonde Wijk-aanpak. Eerst via innovatieve pilots, sinds dit jaar ook volgens de implementatiecyclus 'Infrastructuur van de Gezonde Wijk'. Voor het blad 'Bijblijven' heeft huisarts Karolien van den Brekel hierover een artikel geschreven.

In Leidsche Rijn is van 2012–2013 het ZonMw ‘Op een lijn’ project ‘Persoonlijke preventie in de wijk’ aan de hand van het ‘Prevent-model’ wijkgerichte preventie geïmplementeerd (Platform Personalized Prevention. Persoonlijke preventie verbindt en ontzorgt, publiek-privaat samenwerken aan gezondheid en zelf kiezen voor leefstijl; 2012:27–40). In deze bijdrage wordt het proces beschreven van het doorlopen van de verschillende stappen van de implementatiecyclus.

Een pilot met individuele risicoprofilering en interventiematching op maat was een belangrijke eerste stap. Respondenten vulden de vragenlijst horend bij de gezondheidsrisicoanalyse in en ontvingen een persoonlijk leefstijladvies. Een derde van deze groep bracht daadwerkelijk veranderingen aan in hun leefstijl.

De verdere borging van de wijkgerichte preventieaanpak door (nog meer) verbinding met scholen, sport, welzijn, sociale wijkteams, bedrijfsleven, verzekeraar en gemeente vindt op dit moment plaats in Leidsche Rijn in het VIMP-vervolgproject ‘Infrastructuur van de Gezonde Wijk’.

Link naar artikelInfrastructuur van de Gezonde Wijk

Werk mee aan het organiseren en het borgen van een infrastructuur van de gezonde wijk
voor en door gezondheidsbewuste inwoners en professionals.