Kennisupdate: Scenario's voor integrale gezondheidscentra

09/01/2018 - GezondNL heeft scenario's beschikbaar voor de ontwikkeling van integrale gezondheidscentra. Centra die zorg en welzijn zoveel mogelijk onder één dak brengen en een duidelijke focus op gezondheid & gemeenschapskracht hebben.

Blog: Goede voornemens voor 2018

01/01/2018 - GezondNL heeft weer tien goede voornemens opgesteld om nog gezonder te leven in 2018. Alle voornemens zijn getest door de redactie van GezondNL.

GezondNL introduceert Wijkcontract Gezondheid

14/12/2017 - Hoe krijgen inwoners en (zorg)professionals de zeggenschap over gezondheid in hun eigen leefomgeving (lees: wijk, dorp of buurt) terug? Dat is de les en vervolgopgave voor GezondNL na een pioniersfase van twee jaar. Daarom introduceert GezondNL het Wijkcontract Gezondheid.

Kennisupdate: E-learning Regie en coördinatie

04/12/2017 - Aan de website van GezondNL is een e-learning module toegevoegd over 'Regie en coördinatie'. Zonder deze rollen blijft veel samenwerking vrijblijvend.

Blog: Onafhankelijk wijkinformatiepunt organiseert vraagsturing

21/11/2017 - Ze zijn in opkomst: wijkinformatiepunten. Laagdrempelige plekken in de wijk waar inwoners terecht kunnen met vragen over gezondheid, zorg, welzijn en participatie. Een onafhankelijk wijkinformatiepunt zorgt voor geïnformeerde en betrokken inwoners, inclusief patiënten en professionals, en organiseert vraagsturing in de wijk.

Gezondheidscentrum voor de Toekomst

02/11/2017 - GezondNL en U Vitaal (Harten voor Sport) hebben het initiatief genomen om partijen bij elkaar te brengen die in gezamenlijkheid het best denkbare gezondheidscentrum willen realiseren in het herontwikkelingsgebied Merwedekanaalzone in Utrecht.

Kennisupdate Implementatie: Right to Challenge

23/10/2017 - De pagina 'Implementatie' is uitgebreid met een link naar de tien tips voor the Right to Challenge. Bewoners(-organisaties) kunnen zelf initiatief nemen om een zorg- of welzijnsdienst uit te voeren, als zij vinden dat het beter / anders moet. Dit heet Right to Challenge (het recht om uit te dagen).

Regeerakkoord: 170 miljoen voor preventie en gezondheidsbevordering

10/10/2017 - In het Regeerakkoord 'Vertrouwen in de toekomst' van Rutte III zijn afspraken gemaakt over preventie. Deze kabinetsperiode is er voor preventie en gezondheidsbevordering 170 miljoen euro beschikbaar, daarna 20 miljoen per jaar.

Online wijkpilot voor ouderen in Utrecht van start

15/09/2017 - In de wijk Utrecht Oost gaan vanaf deze week 25 oudere inwoners deelnemen aan de QOCA-wijkpilot. Bij inwoners wordt een tablet geplaatst waarmee zij op zeer eenvoudige wijze online informatie kunnen opzoeken over de wijk. Ook kunnen zij contact maken met andere deelnemers aan de pilot en hun mantelzorgers.

Wijkinformatiepunt Utrecht Oost van start

25/08/2017 - Op 1 september gaat het Wijkinformatiepunt Utrecht Oost van start. Het punt is een laagdrempelige en onafhankelijke informatievoorziening in de wijk. Een soort VVV voor de wijk.

Summerschool GezondNL: Leiderschap

15/08/2017 - E-learning heeft de toekomst. Hieronder staan praktische tips over hoe jij nog succesvoller kunt zijn in jouw werk. Deze e-learning module gaat over 'Leiderschap'. De komende weken volgen nog modules over 'Creatieve werkvormen' en 'Beïnvloeden en overtuigen'.

Summerschool GezondNL: Beïnvloeden en overtuigen

11/08/2017 - E-learning heeft de toekomst. Hieronder staan praktische tips over hoe jij nog succesvoller kunt zijn in jouw werk. Deze laatste e-learning module gaat over 'Beïnvloeden en overtuigen'.

Summerschool GezondNL: Werkvormen

08/08/2017 - E-learning heeft de toekomst. Hieronder staan praktische tips over hoe jij nog succesvoller kunt zijn in jouw werk. Deze e-learning module gaat over 'Creatieve werkvormen'. Over twee weken volgt nog een module over 'Beïnvloeden en overtuigen'.

Summerschool GezondNL: Ondernemerschap

02/08/2017 - E-learning heeft de toekomst. Hieronder staan praktische tips over hoe jij nog succesvoller kunt zijn in jouw werk. Deze e-learning module gaat over 'Ondernemerschap'. De komende weken volgen modules over 'Leiderschap', 'Creatieve werkvormen' en 'Beïnvloeden en overtuigen'.

Gemeente Harderwijk experimenteert met geluksgeld

27/07/2017 - De gemeente Harderwijk gaat komend jaar 75.000 euro vrijmaken voor inwoners met een chronische ziekte of beperking. Niet voor medische noodzakelijkheden, maar voor hun welbevinden.

GGD Fryslân presenteert het Friese Preventiemodel

30/06/2017 - Een werkgroep bestaande uit beleidsmedewerkers van enkele Friese gemeenten en de GGD Fryslân hebben het Friese Preventiemodel ontwikkeld. Dit model is gebaseerd op het Prevent-model.

Kennisupdate: Wijkinformatiepunten

15/06/2017 - Aan de website van GezondNL is kennis over 'Wijkinformatiepunten' toegevoegd. Deze laagdrempelige informatiepunten maken onderdeel uit van een wijkgezondheidsinfrastructuur.

Zorgakkoord huisartsen en multidisciplinaire zorg

02/06/2017 - Het budget voor huisartsenzorg mag in 2018 met 2,5% groeien. Patiënten, huisartsen, eerstelijns zorgverleners en zorgverzekeraars hebben hierover een zorgakkoord gesloten met Minister Edith Schippers (Volksgezondheid, Welzijn en Sport).

Gezondheidspunt samen met bibliotheek in Nijkerk

29/05/2017 - De gezondheidscentra in Nijkerk organiseren samen met de lokale bibliotheek op 8 juni 2017 het Gezondheidspunt. Dit is een bijeenkomst die helpt om meer grip te krijgen op de eigen gezondheid.

Machteld Huber: 'Naar een Deltaplan Gezondheid'

25/05/2017 - Er is een Deltaplan Gezondheid nodig. Dat zegt Machteld Huber, directeur van het Institute for Positive Health in een opiniestuk op NRC Live.

GezondNL presenteert Kwaliteitskader Wijkgezondheidsinfrastructuur

22/05/2017 - GezondNL heeft op 30 januari 2017 op het ministerie van VWS het Kwaliteitskader Wijkgezondheidsinfrastructuur gepresenteerd. De bijeenkomst was mede georganiseerd door het project 'Preventie in de buurt'. Onderaan dit bericht kunt u het kwaliteitskader downloaden.

Eerste wijkvisitatie van GezondNL op 19 mei 2017

19/05/2017 - Op 19 mei vindt de eerste wijkvisitatie van GezondNL plaats. Een wijkvisitatie is een bezoek van samenwerkende inwoners en professionals uit een wijk aan een wijkorganisatie (in ontwikkeling) elders.

'Juiste weg, toegang en informatie in zorg moeilijk te vinden'

10/05/2017 - Mensen die langdurige zorg nodig hebben, hebben moeite om de juiste weg en toegang te vinden voor hun zorgvraag. Ze vinden vaak ook niet alle informatie. En sommige mensen hebben behoefte aan een vaste ondersteuner die hen helpt met het in kaart brengen van de verschillende mogelijkheden die mensen hebben. Dat blijkt uit een onderzoek – in opdracht van het ministerie van VWS - door drie koepels van patiëntenorganisaties.

'Woonwijken niet ingericht op gezondheid en zorg dichtbij'

08/05/2017 - De huidige woonwijken zijn niet ingericht op gezondheid en zorg dichtbij. En de vraag naar beschermd wonen, woon/zorgcombinaties en andere tussenvormen neemt toe. Dit zeggen de Rijksbouwmeester, de Raad voor Volksgezondheid en Samenleving en andere initiatiefnemers van de ontwerpprijsvraag WHO CARES.

Online trainingen voor mantelzorgers en vrijwilligers

08/05/2017 - Vereniging Humanitas heeft zes gratis online trainingen gelanceerd. De korte trainingen zijn bedoeld voor vrijwilligers en mantelzorgers, die mensen in een kwetsbare situatie helpen.

Beweegscholen: sporten tijdens de les!

05/05/2017 - Het Stanislascollege in Rijswijk doet een experiment met bewegingslessen en extra sport op school, in de hoop de cognitieve prestaties van de leerlingen te verhogen. Het project wordt geëvalueerd door het VU medisch centrum in Amsterdam. Dit schrijft de Volkskrant.

Kennisupdate Werkmodellen: Positieve gezondheid

14/04/2017 - De pagina 'Werkmodellen' is uitgebreid met het model voor Positieve gezondheid. Positieve gezondheid is het vermogen van mensen zich aan te passen en een eigen regie te voeren, in het licht van fysieke, emotionele en sociale uitdagingen van het leven (Machteld Hubert, 2011) om zo op individueel en populatieniveau tot maximale bloei te komen (Jan Walburg, 2014).

CBS: Gezondheid, relaties en werk bepalen geluksgevoel

20/03/2017 - Uit CBS-onderzoek blijkt dat gezondheid, relaties en werk in grotere mate bepalend zijn voor een geluksgevoel dan geld en inkomen. Ook mensen met een laag inkomen zijn vaak heel gelukkig als gezondheid en relatie goed zijn.

Blog: Van sectorale afspraken naar Gezonde Wijkakkoord

14/03/2017 - De sectorale sturing en financiering van gezondheid en zorg sluit niet aan bij wat nodig is in de leefomgeving van mensen en staat organisatie van de best passende zorg en laagdrempelige informatie over gezondheid in de weg. Anders gezegd: de Gezonde Wijk bestaat in landelijke wet- en regelgeving niet.

Prijsvraag voor innovatieve wijkvisies rond zorg

17/02/2017 - De Rijksbouwmeester heeft de prijsvraag 'Who cares' uitgeschreven voor innovatieve en toekomstgerichte visies op de Nederlandse woonwijken, die antwoord geven op de vergrijzing en de veranderingen in de zorg en ondersteuning; nieuwe ideeën die een impuls geven aan de ruimtelijke vernieuwing van de wijken.

Bestel het kennismakingspakket GezondNL!

10/02/2017 - Voor € 15,00 (inclusief de verzendkosten) kunt u bij ons een kennismakingspakket GezondNL bestellen dat bestaat uit twee boeken en twee posters.

Blog: Van cliëntondersteuning naar wijkinfopunt

23/01/2017 - De huidige cliëntondersteuning in het kader van de WMO schiet tekort in het faciliteren van de autonomie en keuzevrijheid van inwoners. Een herbezinning is noodzakelijk. Wijkinfopunten in samenwerking met het gezondheidscentrum bieden een integrale oplossingsrichting.

GezondNL aanwezig bij bijeenkomst Het Roer Moet Om

14/01/2017 - Schep de voorwaarden om recht te doen aan het belang van alle burgers, reageer niet luidruchtig op elk incident, bevorder samenwerking in de regio en laat het gezonde verstand prevaleren. Het actiecomité ‘Het Roer Moet Om’ daagt de politieke leiders op 21 januari uit om zich uit te spreken over concrete keuzes voor de zorg. GezondNL is hierbij aanwezig.

Advies afvallen kost huisarts halve minuut

23/12/2016 - Een halve minuut. Dat is de tijd die een huisarts nodig heeft om mensen met obesitas te stimuleren om af te vallen. En het werkt. Dat blijkt uit een onderzoek bij Britse huisartsen.

D66 pleit voor landelijke uitrol van wijkportalen

15/12/2016 - Tijdens het debat over het Preventiebeleid in de Tweede Kamer heeft D66 een voorstel gedaan voor de landelijke uitrol van wijkportalen. Het voorstel werd gedaan door Vera Bergkamp die een zieke Pia Dijkstra verving.

Zeeuws-Vlaanderen krijgt nieuw gezondheidscentrum

01/12/2016 - De benedenverdieping van het ziekenhuis in Oostburg verandert komend jaar in een Gezondheidscentrum. Daar werken zorgaanbieders uit de regio samen. De verbouwing begint komende week.

Alles over de Gezonde Wijk op 1 A-viertje

30/11/2016 - Op basis van de ervaringen in vooruitstrevende Gezonde Wijken heeft GezondNL de poster Gezonde Wijk gemaakt. De poster is ook als A4 of A3 af te drukken.

Verkiezingen 2017: PvdA over gezondheid en zorg

25/10/2016 - De verkiezingen voor de Tweede Kamer zijn in aantocht. GezondNL licht daarom de programma's van alle grote politieke partijen door. Hieronder staan de belangrijkste punten uit het verkiezingsprogramma van de PvdA.

Regionale Gezondheid Polis staat in Food-print Rabobank Utrecht

17/10/2016 - De 'Regionale Gezondheid Polis' wordt genoemd in de Food-print die Rabobank Utrecht heeft gemaakt van de steden Utrecht en Nieuwegein. Deze scan is tot stand gekomen aan de hand van deskresearch, literatuuronderzoek en interviews met experts uit de regio.

Verkiezingen 2017: SP over gezondheid en zorg

14/10/2016 - De verkiezingen voor de Tweede Kamer zijn in aantocht. GezondNL licht daarom de programma's van alle grote politieke partijen door. Hieronder staan de belangrijkste punten uit het verkiezingsprogramma van de SP.

Kennisupdate Publicaties: Wijkgovernance in the making

12/10/2016 - Aan de pagina Publicaties is 'Wijkgovernance in the making: het verplaatsen van zorg en ondersteuning naar wijken' toegevoegd. Een onderzoek naar het functioneren van het Rotterdamse wijknetwerk ‘Samen één in Feijenoord'.

Verkiezingen 2017: CDA over gezondheid en zorg

12/10/2016 - De verkiezingen voor de Tweede Kamer zijn in aantocht. GezondNL licht daarom de programma's van alle grote politieke partijen door. Hieronder staan de belangrijkste punten uit het verkiezingsprogramma van het CDA.

Verkiezingen 2017: VVD over gezondheid en zorg

07/10/2016 - De verkiezingen voor de Tweede Kamer zijn in aantocht. GezondNL licht daarom de programma's van alle grote politieke partijen door. Hieronder staan de belangrijkste punten uit het verkiezingsprogramma van de VVD.

Kennisupdate Werkmodellen: het veerkracht-model

20/09/2016 - De pagina 'Werkmodellen' is uitgebreid met het veerkracht-model. Veerkracht is het vermogen te overleven, te herstellen, te volharden of zelfs te groeien na confrontatie met schokkende gebeurtenissen. Het veerkracht-model belicht de diverse aspecten van veerkracht. Dit model is ontwikkeld door de partners van Lijfstyle Nieuwegein.

Verkiezingen 2017: GroenLinks over gezondheid en zorg

07/09/2016 - De verkiezingen voor de Tweede Kamer zijn in aantocht. GezondNL licht daarom de programma's van alle grote politieke partijen door. Hieronder staan de belangrijkste punten uit het verkiezingsprogramma van GroenLinks.

Verkiezingen 2017: D66 over gezondheid en zorg

01/09/2016 - De verkiezingen voor de Tweede Kamer zijn in aantocht. GezondNL licht daarom de programma's van alle grote politieke partijen door. Hieronder staan de belangrijkste punten uit het verkiezingsprogramma van D66.

Praktische keuzehulp voor mantelzorgers

04/07/2016 - Nederland telt ruim 4 miljoen mantelzorgers. Hun rol is vaak onduidelijk. De informatievoorziening aan mantelzorgers is niet gestroomlijnd in de zin dat deze gemakkelijk vindbaar is en bekend is bij (zorg)professionals. Daarom heeft GezondNL de Keuzehulp voor mantelzorgers gemaakt.

Kennisupdate: Implementatietools en randvoorwaarden

24/06/2016 - De pagina 'Implementatie' is aangepast. Er komt immers steeds meer kennis beschikbaar over hoe een wijk(gezondheids)infrastructuur te implementeren.

Verslag Samenwerken aan Utrecht Gezond!

06/06/2016 - De Utrecht Gezond Polis spreekt tot de verbeelding. Dat bleek tijdens het minisymposium 'Samenwerken aan Utrecht Gezond!' op 3 juni 2016. De polis schept ruimte voor preventie op basis van shared savings en sluit aan bij concrete behoeften van inwoners en professionals in wijken.

Inspirerend werkbezoek Lelystad aan Nieuwegein

27/05/2016 - Op 26 mei hebben huisartsen, zorg- en welzijnsprofessionals van Multifunctionele Accommodatie De Waterbever (gezondheidscentrum, buurtcentrum, sociaal wijkteam etc.) uit Lelystad een bezoek gebracht aan twee gezondheidscentra in Nieuwegein. Hieronder een korte impressie.

3 juni: Minisymposium GezondNL en HU

23/05/2016 - De regio Utrecht is toonaangevend als het gaat om gezondheid. Veel initiatieven worden door Utrechtse inwoners en professionals opgezet, in wijken of nieuwe regionale verbanden. Op vrijdag 3 juni 2016 worden door GezondNL en de Hogeschool Utrecht (HU) de nieuwste ontwikkelingen gepresenteerd tijdens het minisymposium 'Samenwerken aan Utrecht Gezond!'

Gedragsverandering bepaalt succes innovatie

17/04/2016 - De twee gezondheidscentra in Nijkerk bestaan 5 jaar en dat was de aanleiding voor een symposium op 15 april. De centrale boodschap tijdens het symposium was dat gedragsverandering voor gezondheid en innovatie bij jezelf begint.

Sociaal steunpunt voor en door burgers

02/04/2016 - De Vereniging NaoberzorgPunt Roggel is gestart met het NaoberzorgTeam: een sociaal steunpunt met en door betrokken burgers.

Interview met GezondNL in Get Connected

15/03/2016 - Anja van der Aa en Carl Verheijen zijn geïnterviewd voor het blad Get Connected van the Economic Board Utrecht. Zij lichten de plannen toe voor 'Infrastructuur van de Gezonde Wijk' en de Utrecht Gezond Polis.

Schep ruimte voor een wijkinfrastructuur

08/03/2016 - Samenhang, coördinatie en continuïteit in de Gezonde Wijk ontbreken. Veel wordt verwacht van sociaal wijkteam, huisarts, wijkverpleegkundige, gezondheidscentrum en inwoners zelf. Nodig is een wijkgezondheidsinfrastructuur om initiatieven te verbinden en procesinnovaties en informatievoorziening samen met inwoners en partners in de wijk te organiseren. Dat schrijven de GezondNL koplopers in de Position Paper 'Bekostiging wijkgezondheidsinfrastructuur'.

Draaiboek 'Infrastructuur Gezonde Wijk'

28/02/2016 - Voor huisartsen, gezondheidscentra en wijkpartners is het draaiboek 'Infrastructuur Gezonde Wijk' verschenen. Het draaiboek is een nadere uitwerking van de implementatiecyclus 'Infrastructuur van de Gezonde Wijk'.

Preventie hart- en vaatziekten door kennisintegratie

26/02/2016 - Vanuit GezondNL is een reactie geschreven op het artikel ‘Preventie hart- en vaatziekten is los zand’ in Medisch Contact waarin wordt voorgesteld een Invitational Conference met alle HVZ-partners te organiseren. Hieronder kun je deze reactie lezen.

Opbouw wijk en buurt beïnvloedt leefstijl

22/02/2016 - Miljoenen euro’s aan zorgkosten kunnen bespaard worden als wijken en buurten uitnodigen tot gezond gedrag en sociale cohesie bevorderen. Dat zegt VUmc-onderzoeker Joreintje Mackenbach op basis van het internationale SPOTLIGHT project dat in Obesity Reviews is gepubliceerd.

Naar Gezonde Wijken met 'Oldenzaal Vitaal'

19/02/2016 - De gemeente Oldenzaal, huisartsen en welzijnsorganisatie Impuls gaan samen met Menzis intensief samenwerken aan gezonde wijken en integrale ouderenzorg. Dit gebeurt onder de noemer ‘Oldenzaal Vitaal'.

Water Campagne in Leidsche Rijn van start

15/02/2016 - Gezonde Wijk Leidsche Rijn Vleuten de Meern start binnenkort met de Water Campagne. Deze campagne duurt tot de zomer en heeft als doel zoveel mogelijk kinderen en ouders vertrouwd te maken met de gezonde aspecten van water drinken.

Prezi 'Infrastructuur' 1.000 keer bekeken

03/02/2016 - In februari 2015 is de Prezi 'Infrastructuur van de Gezonde Wijk' gepresenteerd. Sindsdien is de presentatie 1.000 x bekeken. Onderdeel van de Prezi is een implementatiecyclus.

Bustour Bunnik Gezond langs innovatieve projecten

29/01/2016 - De gemeente Bunnik, de Economic Board Utrecht (EBU) en GezondNL organiseerden donderdag 28 januari een bustour langs innovatieve projecten in de zorg. De tour ging langs gezondheidscentrum De Nije Veste in Nijkerk, vernieuwende zorgvorm Sûnenz Drachten en MFA De Waterbever in Lelystad.

Blog: Persoonlijke preventie als leefstijl

22/01/2016 - Sinds 3 jaar ben ik dagelijks bezig met persoonlijke preventie als leefstijl. Het begon met de column 'Persoonlijke preventie als leefstijl' in 2012. Eind 2013 en begin 2015 beschreef ik de behaalde resultaten in een blog. Het goede voornemen is en blijft het verminderen van mijn eigen risicofactor: overgewicht. Welk succes behaalde ik in 2015?

Presentaties Congres 'Samen Zelfzorg' beschikbaar

24/12/2015 - Op 11 december 2015 vond het Congres 'Samen Zelfzorg' in de Jaarbeurs Utrecht plaats. Namens GezondNL gaven Karolien van den Brekel en Anja van der Aa hier een presentatie over 'Infrastructuur van de Gezonde Wijk'.

Eindhoven opent gezondheidscentrum voor internationals

23/12/2015 - In Eindhoven is een nieuw gezondheidscentrum opgericht voor internationals in deze gemeente. Het primaire doel van SGE International is de zorg beter af te stemmen op de behoeften van de ongeveer 30.000 internationals in de regio.

Herziene versie handboek ‘Bouw Gezondheidscentra’

22/12/2015 - De Landelijke Huisartsen Vereniging heeft een herziene versie van het Handboek Bouw Gezondheidscentra uitgebracht. Ruim 200 pagina’s over alles wat komt kijken bij het ontwerpen, realiseren en in gebruik nemen van een gezondheidscentrum. Met tips, checklists en voorbeeldprojecten voor onder andere huisartsen, apothekers, tandartsen en paramedici.

Aanpak Leidsche Rijn in tijdschrift 'Bijblijven'

14/12/2015 - In Leidsche Rijn wordt sinds 2012 gewerkt aan een Gezonde Wijk-aanpak. Eerst via innovatieve pilots, sinds dit jaar ook volgens de implementatiecyclus 'Infrastructuur van de Gezonde Wijk'. Voor het blad 'Bijblijven' heeft huisarts Karolien van den Brekel hierover een artikel geschreven.

Steeds meer samenwerking onderwijs en zorg

11/12/2015 - Beroepsonderwijs en zorgpartners werken steeds vaker samen. Op 2 december 2015 vond de gezamenlijke landelijke werkdag van de Commissie Innovatie Zorgberoepen & Opleidingen en het Zorgpact plaats. Hieronder staat een impressie van de bijeenkomst en een link voor meer informatie.

GezondNL aanwezig bij Congres 'Samen Zelfzorg'

06/12/2015 - GezondNL is op 11 december aanwezig bij het Congres 'Samen Zelfzorg' in de Jaarbeurs Utrecht. Hieronder lees je meer over de workshop 'Infrastructuur van de Gezonde Wijk' die wordt gegeven.

Blog: GGZ denkt nog steeds verkokerd!

23/11/2015 - De Geestelijke Gezondheidszorg (GGZ) is in beweging. In de regio Oost-Veluwe en de Achterhoek heeft dit geleid tot een 'Visiedocument en ontwikkelagenda voor de zorg aan mensen met ernstige psychische aandoeningen'. En hierin wordt een verkenning voorgesteld naar de ontwikkeling van geïntegreerde GGZ-wijkcentra.

Schippers opent digitaal loket ‘Health Deals’

17/11/2015 - Minister Edith Schippers (VWS) heeft vandaag mede namens haar collega Henk Kamp (EZ) de aftrap gegeven voor het aangaan van ‘Health Deals’. Zij deed dit door een digitaal loket voor informatie over - en ondersteuning bij - het opstarten van deze zorgprojecten te openen.

Presentaties bijeenkomst in Lelystad beschikbaar

13/11/2015 - Op 12 november vond in Lelystad een informatiebijeenkomst 'Infrastructuur van de Gezonde Wijk' plaats waar twee Gezonde Wijken zich presenteerden. Via onderstaande link kunt u de presentaties downloaden.

EXTRA 'Infrastructuur van de Gezonde Wijk'

06/11/2015 - Op 12 november vindt een extra bijeenkomst van de intervisiegroep 'Infrastructuur van de Gezonde Wijk' plaats in Lelystad.

Utrechtse huisartsen bieden risicotest aan

21/10/2015 - In de wijk Utrecht Oost worden inwoners jaarlijks uitgenodigd voor deelname aan een risicotest. De check is gratis en wordt aangeboden door de huisartsenpraktijken die zijn aangesloten bij Stichting Utrecht Oost GEZond. De test berekent het risico op hart- en vaatziekten en beoordeelt de leefstijl van een deelnemer.

Kennisupdate 'Werkmodellen'

19/10/2015 - GezondNL werkt aan een richtinggevend kader voor een 'Wijkgezondheidsinfrastructuur' met onder andere kernwaarden, kerndoelen, kernactiviteiten, kerndefinities, transitiemodellen en veranderstrategieën.

GezondNL presenteert Utrecht Gezond Polis

12/10/2015 - GezondNL heeft op 9 oktober tijdens de EBU-Connect dag de contouren van de Utrecht Gezond Polis gepresenteerd. De Utrecht Gezond Polis is een voorbeeld van een Regionale Gezondheid Polis.

De Roerdomp start inloopcentrum

01/10/2015 - Om de groeiende drukte in de huisartsenzorg het hoofd te bieden is Gezondheidscentrum de Roerdomp onlangs gestart met inloopspreekuren.

Grote gezondheidsmarkt in Nieuwegein!

21/09/2015 - Zo'n 45 organisaties en 180 vrijwilligers hebben afgelopen zaterdag in Nieuwegein meegewerkt aan Lijfstyle: een stadsbreed evenement over alle aspecten van gezondheid, lifestyle, sport en bewegen.

Het Gezondste Festival in Leidsche Rijn

18/09/2015 - Op 26 september organiseerden de partners van de Gezonde Wijk Leidsche Rijn, Vleuten en De Meern Het Gezondste Festival. Een programma voor jong en oud.

Projectenbank: Nieuwe projecten toegevoegd

01/09/2015 - Aan de projectenbank van GezondNL zijn twee nieuwe projecten toegevoegd. Alle projecten in de projectenbank worden inmiddels gezet door gezondheidscentra.

Blog: 'Tijd voor Gezondheidswet'

26/08/2015 - De wetgeving voor gezondheid is een bonte lappendeken. De Wet op de Jeugdzorg, de Wet op de Maatschappelijke Ondersteuning (WMO), de Wet Publieke Gezondheid, de Participatiewet en de Zorgverzekeringswet vormen een kleurrijk breisel. Over de kleurencombinatie zijn de meningen verdeeld. Wat voor iedereen storend is, zijn de gaten. Op sommige plekken is de deken niet goed gehecht.

Verslag werkconferentie in Nijkerk

20/08/2015 - Op 16 januari 2015 organiseerden de Gezondheidscentra Midden-Nederland, de Hogeschool Utrecht en GezondNL de werkconferentie ‘Infrastructuur van de Gezonde Wijk’. Er was veel belangstelling voor deze volgeboekte bijeenkomst. En er was ook veel energie en inspiratie tijdens de bijeenkomst.

Intervisie 'Infrastructuur van de Gezonde Wijk'

07/08/2015 - Op 24 september en 22 oktober 2015 van 14.00 tot 17.00 uur organiseren GezondNL en Leidsche Rijn Julius Gezondheidscentra intervisiebijeenkomsten 'Infrastructuur van de Gezonde Wijk'. De bijeenkomsten vinden plaats bij Leidsche Rijn Julius Gezondheidscentra.

RVZ adviseert keurmerk eHealth

02/06/2015 - In rap tempo krijgen burgers nieuwe technologieën aangeboden die hun gezondheid kunnen ondersteunen of verbeteren: consumenten-eHealth. Maar wat is de kwaliteit van deze toepassingen? Wat betekenen ze voor de privacy van mensen? De reguliere zorg lijkt onvoldoende voorbereid op de komende ontwikkelingen. De Raad voor de Volksgezondheid & Zorg pleit voor een keurmerk voor eHealth.

Infrastructuur van de Gezonde Wijk

Werk mee aan het organiseren en het borgen van een infrastructuur van de gezonde wijk
voor en door gezondheidsbewuste inwoners en professionals.