Toezien op ketens en netwerken

28/11/2019

Anja van der Aa van GezondNL levert een bijdrage aan het programma 'Toezien op ketens en netwerken'. Deze eendaagse sessie staat stil bij de kenmerken van ketens en netwerken, meerdere koplopers op dit gebied en in het bijzonder wat dit betekent voor het toezicht en de Raden van Toezicht.

Samen met de andere deelnemende toezichthouders verkent u de mogelijke knelpunten, kansen en mogelijke oplossingen. Diverse casussen van initiatieven in Nederland zullen de revue passeren.

Na het volgen van deze eendaagse sessie heeft u veel inzicht gekregen in:
- Typen, fasen en kenmerken van keten- en netwerkorganisaties;
- Transformatie naar een netwerkorganisatie;
- Formeren van nieuwe organisaties rondom ketens;
- Samenwerkingsverbanden tussen verschillende zorg- en welzijnsorganisaties;
- Knelpunten t.a.v. toezicht;
- Grondige verkenning van mogelijke adequate invulling van toezicht op ketendienstverlening en netwerken;
- Scenario's van toezicht.

Er zijn al vele initiatieven in Nederland op het gebied van ketens en netwerken. Tijdens deze eendaagse sessie zullen diverse koplopers de revue passeren.

Klik hier voor meer informatie