Overlast & Wijkinformatiepunten

12/10/2017

Op 12 oktober 2017 organiseert het Landelijk Platform Woonoverlast samen met de gemeente Nijmegen de landelijke praktijkbijeenkomst 'Woonoverlast en personen met verward gedrag'. GezondNL is aanwezig met een workshop over Wijkinformatiepunten.

In steeds meer wijken worden Wijkinformatiepunten opgezet, door inwoners en/of professionals. Dit zijn laagdrempelige inloopplekken, veelal gevestigd in een wijk-, buurt- of gezondheidscentrum, waar inwoners met alle vragen terecht kunnen. Vragen over gezondheid, zorg, welbevinden, participatie, gemeentezaken en ook over overlast. Inwoners kunnen dan tips krijgen over hoe zich in een overlastsituatie op te stellen, wie kan bemiddelen of wie kan optreden.

Keuzevrijheid en autonomie staan bij een Wijkinformatiepunt centraal: inwoners bepalen zelf hun route voor een oplossing op basis van actuele informatie en kennis. In de workshop krijgt u voorbeelden van Wijkinformatiepunten te zien en de mogelijkheden voor verbinding.

Klik hier voor meer informatie over het programmaInfrastructuur van de Gezonde Wijk

Werk mee aan het organiseren en het borgen van een infrastructuur van de gezonde wijk
voor en door gezondheidsbewuste inwoners en professionals.