Toezien op ketens en netwerken

29/11/2018

Anja van der Aa van GezondNL levert een bijdrage aan het programma 'Toezien op ketens en netwerken'. Deze eendaagse sessie staat stil bij de kenmerken van ketens en netwerken, meerdere koplopers op dit gebied en in het bijzonder wat dit betekent voor het toezicht en de Raden van Toezicht.

Samen met de andere deelnemende toezichthouders verkent u de mogelijke knelpunten, kansen en mogelijke oplossingen. Diverse casussen van initiatieven in Nederland zullen de revue passeren.

Na het volgen van deze eendaagse sessie heeft u veel inzicht gekregen in:
- Typen, fasen en kenmerken van keten- en netwerkorganisaties;
- Transformatie naar een netwerkorganisatie;
- Formeren van nieuwe organisaties rondom ketens;
- Samenwerkingsverbanden tussen verschillende zorg- en welzijnsorganisaties;
- Knelpunten t.a.v. toezicht;
- Grondige verkenning van mogelijke adequate invulling van toezicht op ketendienstverlening en netwerken;
- Scenario's van toezicht.

Er zijn al vele initiatieven in Nederland op het gebied van ketens en netwerken. Tijdens deze eendaagse sessie zullen diverse koplopers de revue passeren.

Klik hier voor meer informatieNieuws & Kennisupdates

• 12/02 - Bestel het kennismakingsp…
• 01/02 - Kennisupdate: E-learning …
• 09/01 - Kennisupdate: Scenario's …
• 01/01 - Blog: Goede voornemens vo…
• 14/12 - GezondNL introduceert Wij…
• 21/11 - Blog: Onafhankelijk wijki…
• 02/11 - Gezondheidscentrum voor d…


Agenda

• 07/06 - Toezien op ketens en netw…
• 29/11 - Toezien op ketens en netw…


Kennisnetwerk

Werkmodellen
Draaiboeken
Zelfevaluatie
Publicaties


Serviceorganisatie

Projectenbank
Opleidingen
Implementatie
Smart Services


Deel deze pagina via:

Infrastructuur van de Gezonde Wijk

Werk mee aan het organiseren en het borgen van een infrastructuur van de gezonde wijk
voor en door gezondheidsbewuste inwoners en professionals.